Aktualności

Nowa książka prof. Michała Gierycza

Miło nam poinformować, że nakładem Teologii Politycznej ukazała się publikacja prof. UKSW dr hab. Michała Gierycza pt. Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności. Jest to odważna i udana próba odpowiedzi na pytanie o miejsce Kościoła we współczesnej Europie i kształt jego burzliwej relacji z polityką. Prof. Gierycz na przestrzeni dziesięciu esejów przygląda się współczesnym stosunkom demokratycznej wspólnoty i Kościoła. Problemy w ramach Unii Europejskiej, wewnętrzne spory katolicyzmu, rozmaite formy fundamentalizmów czy nierzadka obecnie instrumentalizacja religii to kwestie, które autor diagnozuje z perspektywy wierzącego katolika głęboko osadzonego w historyczno- społecznym konkrecie.

Opis książki

https://ksiegarnia.teologiapolityczna.pl/zycie-codzienne-idei/381-michal-gierycz-mala-pochwala-katolicyzmu-kosciol-i-polityka-w-poznej-nowoczesnosci.html 

Wstęp do książki

https://ksiegarnia.teologiapolityczna.pl/index.php?controller=attachment&id_attachment=84 

Recenzje:

o. prof. Jarosław Kupczak OP (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) https://teologiapolityczna.pl/jaroslaw-kupczak-op-recenzja-malej-pochwaly-katolicyzmu-michala-gierycza 

prof. Joanna Kulska (Uniwersytet Opolski) https://teologiapolityczna.pl/joanna-kulska-wiara-i-spoleczenstwo-recenzja-malej-pochwaly-katolicyzmu-michala-gierycza

Chrześcijaństwo-Świat-Polityka z 70 punktami na liście MEiN

Miło nam poinformować, że czasopismo „Chrześcijaństwo, Świat, Polityka” wydawane przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW otrzymało 70 punktów w najnowszym wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dnia 9 lutego 2021 r.

Ranking kierunków studiów 2020

W rankingu miesięcznika „Perspektywy” na 2020 rok kierunek politologia prowadzony w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW został sklasyfikowany na wysokim 7 miejscu (spośród 25 ośrodków akademickich uwzględnionych w porównaniu). Studia w naszym instytucie prowadzone są zarówno na I i II stopniu oraz jako studia doktoranckie z nauk o polityce i administracji. Dysponujemy także uprawnieniami do nadawania stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie.

W semestrze letnim zajęcia odbywają się w formie zdalnej

Zgodnie z decyzją Dziekana WSE w semestrze letnim 2020/2021 na kierunku politologia, europeistyka i bezpieczeństwo wewnętrzne wszystkie zajęcia będą prowadzone metodami i technikami kształcenia na odległość określonymi w Zarządzeniu nr 14/2021 Rektora UKSW.

Dr hab. Janusz Węgrzecki uzyskał tytuł profesora

Miło nam poinformować, że postanowieniem Prezydenta RP z dnia 11 lutego br. ks. dr hab. Janusz Węgrzecki uzyskał tytuł profesora nauk społecznych. Ks. profesorowi serdecznie gratulujemy!

Nagroda Schoellera dla dr Karoliny Matyjaszczyk

Z radością informujemy, że dr Karolina Matyjaszczyk za swoją pracę doktorską pt. „Ewolucja systemu emerytalnego w III RP. Uwarunkowania społeczne, polityczne i gospodarcze” otrzymała Nagrodę Martina Schoellera 2020 w konkursie na najlepsze prace doktorskie i magisterskie powstałe na UKSW. Promotorem pracy była prof. dr hab. Aniela Dylus. Serdecznie gratulujemy!

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content