Aktualności

FOCUS ON – V Konferencja Naukowa Studentów

Zapraszamy do udziału w V Konferencji Naukowej Studentów Nauk Społecznych UKSW „FOCUS ON”, organizowanej w dniu 31.01.2022 r. przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najlepsze referaty studentów kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne i politologia, wybrane przez naszych wykładowców. Konferencji towarzyszy galeria posterów naukowych przygotowanych przez studentów.

Konferencja odbywa się w trybie on-line (MS Teams kanał: Konferencja Studencka). Zaczynamy o godz. 10.00. Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0pQNd_M-5j_pky_MKgaR0CWQBKXzQp5iqnMizfUxPTQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a189e77-2cc6-453e-aeee-a71a5f843f85&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Program konferencji: pobierz

Konferencja o relacjach religii i polityki (25-26.11.2021 r.)

W dniach 25-26 listopada 2021 r. Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW był organizatorem i gospodarzem międzynarodowej konferencji pt. “Religia i polityka w kontekście ‘epokowej zmiany’. Czy jesteśmy świadkami narodzin nowego paradygmatu?”. Wykłady wprowadzające wygłosili: kard. Gerhard Müller (prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-17) oraz prof. Jane Adolphe (Ave Maria School of Law, Naples, USA). W ramach konferencji odbyły się trzy panele plenarne oraz dwanaście paneli tematycznych (równoległych), w których udział wzięło ponad siedemdziesiąt osób reprezentujących trzydzieści dwa ośrodki akademickie z czternastu krajów (Polska, Słowacja, Węgry, Serbia, Bośnia-Hercegowina, Rumunia, Ukraina, Grecja, Austria, Niemcy, Włochy, USA, Tanzania, Indie).

Z zapisem audio-video konferencji można zapoznać się klikając następujące linki:

25 listopada 2021 r. (początek 42:30):  https://www.youtube.com/watch?v=M6ZwE-G1FUU

26 listopada 2021 r.: https://youtu.be/YP12wDzHVZY Zdjęcia (fot. Jakub Kamiński): https://we.tl/t-ez75cVOmZ1

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji: https://religionandpolitics.pl/

Zajęcia seminaryjne w ramach “The digital international Summer School”

W ramach The digital international Summer School, zorganizowanej przez Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Uniwersytetu w Greifswald, prof. dr hab. Radosław Zenderowski oraz dr Monika M. Brzezińska w dniach 6-11 IX 2021 r. poprowadzili cykl zajęć seminaryjnych poświęconych tematowi: Cieszyn – Těšín – Teschen w perspektywie lokalnych polityk pamięci oraz kwestiom przywództwa politycznego, pamięci i tożsamości na płaszczyźnie lokalnej w ujęciu teoretycznym. Wśród wykładowców Szkoły Letniej znaleźli się także wybitni prelegenci z Polski i z zagranicy, a mianowicie: prof. dr hab. Miloš Řezník, prof. dr hab. Zbigniew Greń, Michał Przywara oraz prof. Renata Makarska.

Film stworzony przez naszego absolwenta

Jeden z naszych absolwentów, Stan Jegliński, (politologia, studia niestacjonarne) stworzył interesujący film historyczny. Zapraszamy do obejrzenia filmu na youtube:

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content