Aktualności

Nagroda dla prof. Anieli Dylus

W poniedziałek 31 lipca 2023 r. odbyła się Uroczysta Sesja Rady m.st. Warszawy zwołana z okazji Dnia Pamięci Warszawy.

W czasie sesji nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy odebrała prof. dr hab. Aniela Dylus, współzałożycielka i wieloletnia dyrektor naszego Instytutu.

Serdecznie gratulujemy!

Zaproszenie na wykład prof. Marka Rozella, politologa z Waszyngtonu

Zapraszamy na spotkanie z prof. Markiem Rozellem, politologiem z Waszyngtonu, który wygłosi wykład na temat przyszłorocznych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Spotkanie odbędzie się 7 czerwca (środa przed Bożym Ciałem) w Auditorium Maximum, sala 106, o godz. 13.15.

Profesor uczelni Mark J. Rozell jest dziekanem Szkoły Nauk Politycznych (SSPG) Uniwersytetu George’a Masona w Arlington k/Waszyngtonu i kierownikiem Katedry Polityki Publicznej. Specjalizuje się w problematyce systemu politycznego USA, federalizmu oraz relacji religii i polityki. Autor lub współautor kilkunastu książek, w tym: Catholics and Politics After the 2020 Elections (New York 2022), The Oxford Handbook of Southern Politics (Oxford 2012), Federalism. A Very Short Introduction (New York 2019). Komentator polityczny m.in. dla dziennika “Washington Post”, z którym kierowana przez niego jednostka uczelniana współpracuje w zakresie ekspertyz naukowych.

Zapraszamy na seminarium naukowe pt. Polityka “udoskonalania człowieka”

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW oraz Międzynarodowe Centrum Badawczo-Dydaktyczne Katolickiej Nauki Społecznej UKSW zapraszają na seminarium naukowe pt. Polityka “udoskonalania człowieka”. Celem seminarium jest podjęcie refleksji nad politycznymi implikacjami działań zwanych “udoskonalaniem człowieka”. Pod pojęciem “udoskonalania człowieka” (human enhancement) rozumiemy zamierzone interwencje farmakologiczne, genetyczne, technologiczne itp. mające na celu poprawienie natury ludzkiej.

Seminarium odbędzie się 19 maja br. (piątek) w sali 201, budynek 23 na kampusie UKSW, ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Początek o godz. 10.30. Zakończenie ok. godz. 13.00.

Na początku przewidziane są trzy wystąpienia:

  • prof. Bogdan Szlachta – Państwo a “udoskonalanie człowieka”
  • prof. Aleksander Stępkowski – Intelektualne podłoże tendencji technologicznego “udoskonalania człowieka”
  • ks. prof. Piotr Mazurkiewicz – O różnicy miedzy „poprawianiem” a „psuciem” człowieka

Po nich zapraszamy wszystkich do dyskusji.

Dr Urszula Góral laureatką Nagrody im. Michała Serzyckiego

Miło nam poinformować, że dr Urszula Góral, pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW, została laureatką Nagrody im. Michała Serzyckiego.

W ramach obchodów XVII Dnia Ochrony Danych Osobowych już po raz szósty wręczono Nagrody im. Michała Serzyckiego. Te szczególne wyróżnienia wręczył laureatom Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO. Nagroda jest przyznawana od 2018 r. osobom i organizacjom docenionym za promowanie prawa do ochrony danych osobowych. W gronie laureatów znajdują się prawnicy, nauczyciele, przedstawiciele świata nauki z kraju i z zagranicy, których działania edukacyjne zostały docenione przez polski organ ochrony danych.

Pani Doktor serdecznie gratulujemy.

17. Dzień Ochrony Danych Osobowych, 28 stycznia 2023 r. – UODO

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content