IV Międzynarodowa Konferencja z Politologii Religii, 30.11 – 01.12.2023 r.

IV Międzynarodowa Konferencja z Politologii Religii, 30.11 – 01.12.2023 r.

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW zaprasza na IV Międzynarodową Konferencję z Politologii Religii pt. „Nowy, jeszcze lepszy świat… Nadzieja wiary a nadzieja polityki. Pamięci Benedykta XVI”, która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2023 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współorganizatorami konferencji są Instytuty Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Tegoroczną edycję konferencji z politologii religii chcielibyśmy poświęcić – wychodząc od szeroko dyskutowanych koncepcji „nowego ładu światowego” – pytaniu o kształt politycznych i eschatologicznych nadziei. Szczególnie zachęcamy do zgłaszania referatów dotyczących następujących zagadnień: 

a) podejścia do godności osoby ludzkiej i praw człowieka w kontekście dechrystianizacji Zachodu oraz wzrostu znaczenia innych tradycji religijnych lub kulturowych (świata islamu czy Chin), 

b) projektom „nowego porządku świata” w perspektywie refleksji nad „politycznymi religiami”, 

c) konsekwencjom zaniku odniesienia do transcendencji dla organizacji życia społecznego i politycznego, 

d) koncepcjom postępu w różnych tradycjach religijnych i kulturowych. Zapraszamy również do prezentacji aktualnych badań z zakresu politologii religii. Zgodnie z tradycją naszych konferencji, obok głównych sesji odbędą się równoległe panele poświęcone aktualnym badaniom nad religią i polityką.

Główne referaty wygłoszą: prof. Tracey Rowland (Uniwersytet Notre Dame w Australii) i prof. Ian Benson (Uniwersytet Notre Dame w Australii). 

Wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konferencji: https://religionandpolitics.pl/

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content