Badania

Instytut tworzy zaangażowany międzynarodowy zespół pracowników naukowo-dydaktycznych (35 osób). Wykładowcy Instytutu mają na swoim koncie znaczący dorobek naukowy, jak również duże doświadczenie praktyczne (m.in. w dyplomacji, organizacjach międzynarodowych i administracji rządowej). Są autorami ogólnopolskich podręczników akademickich oraz monografii naukowych cieszących się dużym uznaniem w środowisku specjalistów w zakresie nauk o polityce.

Zapraszamy do zapoznania się z obszarami badawczymi, w których pracownicy Instytutu prowadzą badania i związane z nimi zajęcia dydaktyczne oraz z aktualnie prowadzonymi projektami badawczymi, realizowanymi w ramach poszczególnych katedr.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content