Aktualności

Debata “Lokalne polityki pamięci w mieście podzielonym granicą państwową”

W dniu 28 maja br. o godz. 13:00 odbędzie się (interdyscyplinarna) debata naukowa organizowana przez nasz Instytut we współpracy z Książnicą Cieszyńską poświęcona lokalnym politykom pamięci w miastach podzielonych granicą państwową. Udział w niej wezmą naukowcy reprezentujący różne dyscypliny naukowe (politologia, socjologia, historia, filozofia, nauki o kulturze i religii) z różnych ośrodków naukowych z kraju i zza granicy. Chcemy z różnych perspektyw spojrzeć na fenomen kształtowania tożsamości narodowej i regionalnej, które ma miejsce w miejscu spotkania / zderzenia różnych narracji dotyczących przeszłości.

Debata odbędzie się stacjonarnie, w Cieszynie. Postaramy się jednak, aby możliwa była bezpośrednia transmisja na YouTube lub/i FB. Dodatkowo materiał filmowy z debaty zostanie bezpośrednio po debacie zamieszczony w Internecie.

Dodatkowe informacje odnośnie debaty zawarte są w załączonym pliku .docx

Webinarium “Protesty jako forma uczestnictwa w przestrzeni publicznej – Polska i Niemcy”

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne webinarium organizowane przez Instytut Nauk Politycznych i Administracji, Fundację Konrada Adenauera i Fundację Stan, które odbędzie się 6 maja, w czwartek, o godzinie 13.30 na platformie zoom.

Tym razem będziemy rozmawiać z dr. Piotrem Kocybą z niemieckiego Uniwersytetu w Chemnitz o protestach jako formie uczestnictwa w przestrzeni publicznej w Polsce i w Niemczech.

Adres spotkania:

HTTPS://KAS-DE.ZOOM.US/J/98714220324

Debata online “Współczesna wojna kulturowa Europy”

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej debacie online pt.: Współczesna wojna kulturowa Europy. Chrześcijaństwo kontra współczesny humanizm. “Kultura anihilacji” versus “kultura afirmacji”. W wydarzeniu wezmą udział prof. Chantal Delsol, prof. Michał Gierycz, prof. Theo Kobusch, prof. David Engels, David Galashvili, red. Bronisław Wildstein oraz prof. Zdzisław Krasnodębski – jako moderator. Termin: piątek, 30.04.2021 r., Miejsce: www.stdr.pl, Wstęp wolny.

Anglojęzyczna wersja publikacji naukowej poświęconej stosunkom polsko-czeskim (do pobrania w różnych formatach)

Prezentujemy Państwu anglojęzyczną wersję publikacji naukowej poświęconej stosunkom polsko-czeskim, w tym polskiej i czeskiej polityce historycznej pt. Conflict – Competition – Cooperation in Central Europe in the 20th And 21st Centuries. The Intricacies of the Polish-Czech Relations. Jest ona pokłosiem współpracy badawczej politologów i historyków z UKSW oraz z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Rep. Czeska). Publikacja jest dostępna bezpłatnie w różnych formatach do pobrania na komputery i czytniki e-book.

Formaty pdf

Format ePUB

https://drive.google.com/file/d/1zqPmparjtU5SC-z7FNmu1yiQOvZ80ppA/view?usp=sharing

Format Mobi

https://drive.google.com/file/d/1lqhbKuq5r8ENbwtHVMslKPEwoVaqMZ9Q/view?usp=sharing

Zapraszamy na debatę wokół książki Michała Gierycza

W piątek, 23 kwietnia, odbędzie się debata wokół książki Michała Gierycza „Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności”, która ukazała się nakładem Teologii Politycznej. Uczestnicy dyskusji będą rozmawiać o współczesnych relacjach między Kościołem, państwem i społeczeństwem. Początek transmisji debaty o godz. 18.00. Link do wydarzenia na Facebooku  Zapraszamy!

Jaką rolę odgrywa we współczesnej polityce chadecja? Jakim językiem rozmawiać o katolickim zaangażowaniu w debatę publiczną? Czy teologiczna refleksja potrzebna jest polityce? To niektóre zagadnienia, którym przyjrzą się zaproszeni przez Teologię Polityczną goście – filozofowie i publicyści.

W dyskusji wokół książki „Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności” udział wezmą:

➤ Michał Gierycz (autor książki);
➤ Grzegorz Górny („Sieci”);
➤ Marcin Przeciszewski (Katolicka Agencja Informacyjna);
➤ Michał Szułdrzyński („Rzeczpospolita”);
➤ Rafał Woś („Tygodnik Powszechny”);
➤ Karol Grabias (Teologia Polityczna) – moderacja.

____________
Gdzie: wydarzenie ONLINE.
Kiedy: 23 kwietnia
Godz. 18:00
Link do wydarzenia na Facebooku

Polska i Rumunia – państwa średniej potęgi?

Zapraszamy na seminarium naukowe poświęcone polityce zagranicznej Polski i Rumunii. Tytuł seminarium: „Polska i Rumunia – państwa średniej potęgi?”. Termin: 20 kwietnia 2021 r. (wtorek), godz. 16.30 -19.30. Udział wezmą: dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, doradca ministra spraw zagranicznych), dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN (Instytut Studiów Politycznych PAN), dr hab. Piotr Bajda, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Piotr Pogorzelski, prof. dr. Adrian Corpădean (Uniwersytet Babeş-Bolyai), prof. dr. Laura Herța (Uniwersytet Babeş-Bolyai) oraz dr Ovidiu Vaida (Uniwersytet Babeş-Bolyai). Zapewniamy tłumaczenie. W seminarium można wziąć udział przez aplikację Zoom Link do wydarzenia: https://us02web.zoom.us/j/86477104421?pwd=dkNuTGovMlNpSlRhbW53MGxqd3JFZz09  Passcode: 882849

Opis seminarium:

Przedmiotem refleksji podejmowanej przez uczestników seminarium będzie polityka zagraniczna Polski i Rumunii, zwłaszcza w odniesieniu do regionu Europy Środkowej. Do zajęcia się tą tematyką skłania konstatacja, iż Polska i Rumunia wykazują proaktywne zaangażowanie w regionie Europy Środkowej, czego przykładem jest Inicjatywa Trójmorza czy Bukareszteńska Dziewiątka. Można też zaobserwować, że w sposób przemyślany budują one swoją pozycję w regionie, m.in. w oparciu o sojusze z państwami mającymi status światowych potęg, czego dowodem jest choćby stacjonowanie wojsk amerykańskich w obydwu krajach czy podpisanie przez nie umowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie współpracy przy rozwoju cywilnej technologii jądrowej.

W literaturze z zakresu stosunków międzynarodowych państwa, które swoimi parametrami (wielkością terytorium, liczbą mieszkańców) wyróżniają się spośród państw sąsiednich, angażują się w regionalne procesy integracyjne, chcą i odgrywają istotny wpływ na sprawy regionalne zalicza się do kategorii państw średniej potęgi (middle power states). Potencjał demograficzny, gospodarczy, militarny, polityczny i geopolityczny Polski i Rumunii oraz wspomniany sposób prowadzenia polityki zagranicznej wyróżnia je spośród państw regionu Europy Środkowej. Stąd zasadne wydaje się przeprowadzenie analizy potencjału Polski i Rumunii, podejmowanych przez nie działań w ramach ich polityki zagranicznej oraz funkcji, jaką spełniają w regionie Europy Środkowej w celu określenia, czy i w jakim zakresie spełniają one założenia modelu państwa średniej potęgi.

Kwestie do dyskusji:

– w jaki sposób Polska i Rumunia definiują swój interes narodowy oraz cele swojej polityki zagranicznej w odniesieniu do regionu Europy Środkowej; czy chcą podejmować zadania w szerszym wymiarze niż wąsko ujmowany interes narodowy;

– jaką rolę w regionie oba państwa chcą odgrywać, jaką deklarują, a jaka jest im przypisana i jakie sobie nawzajem przypisują;

– w jaki sposób Polska i Rumunia wykorzystują instytucje i organizacje międzynarodowe (UE, NATO, Trójmorze, V4, 9B) do prowadzenia swej polityki zagranicznej w Europie Środkowej;

– jaką strategię przyjmuje Polska i Rumunia wobec znaczących aktorów stosunków międzynarodowych (tj. wobec USA, Rosji, Chin, Niemiec i UE); jakimi motywami/celami kierują się w tym zakresie;

– jakie instrumenty znane z realistycznej teorii stosunków międzynarodowych i w jaki sposób Polska i Rumunia wykorzystują, podejmując działania w regionie Europy Środkowej?

– jakie instrumenty znane z teorii konstruktywistycznej i w jaki sposób Polska i Rumunia wykorzystują, podejmując działania w regionie Europy Środkowej?

– jaki wizerunek swojego państwa i jego roli w polityce europejskiej jest konstruowany przez elity oraz społeczeństwo Polski i Rumunii; co ma wpływ na sposób konstruowania tego wizerunku;

– jaki wizerunek Polski i Rumunii oraz roli przez nie spełnianej w polityce europejskiej mają inni uczestnicy stosunków międzynarodowych.

Program:

godz. 16.30-18.00 – Polityka zagraniczna Polski wobec Europy Środkowej

Prof. ucz. dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski (doradca ministra spraw zagranicznych, Uniwersytet Łódzki)

Prof. inst. dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Prof. ucz. dr hab. Piotr Bajda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Moderator: Piotr Pogorzelski

godz. 18.00-19.30 – Polityka zagraniczna Rumunii wobec Europy Środkowej

Prof. Dr. Adrian Corpădean (Uniwersytet Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce, Rumunia)

Prof. Dr. Laura Herța (Uniwersytet Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce, Rumunia)

Dr. Ovidiu Vaida (Uniwersytet Babeș-Bolyai w Klużu-Napoce, Rumunia)

Moderator: Prof. Dr. Laura Herța

Zapraszamy do wzięcia udziału przez aplikację Zoom

Link do wydarzenia: https://us02web.zoom.us/j/86477104421?pwd=dkNuTGovMlNpSlRhbW53MGxqd3JFZz09
Passcode: 882849

Debata będzie tłumaczona na język polski i rumuński.

Organizatorzy seminarium:

Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Studiów Europejskich, Uniwersytet Babeş-Bolyai w Klużu-Napoce

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content