Odbyła się XXIV Polsko-Niemiecka Akademia Letnia

Odbyła się XXIV Polsko-Niemiecka Akademia Letnia

W tym roku uczestniczki i uczestnicy Akademii brali udział w zajęciach pt.

Nasi studenci wzięli udział w spotkaniu z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Republice Federalnej Niemiec, Panem Dariuszem Pawłosiem oraz I Radcą Ambasady, Panem Jarosławem Bajaczykiem.

W środę w berlińskim Klubie Polskich Nieudaczników odbyło się ponadto wydarzenie publiczne towarzyszące naszej Akademii pt. „Polacy przed wyborem / Polen vor der Wahl”.

Koordynatorami Polsko-Niemieckiej Akademii Letniej są wicedyrektor Akademii Katolickiej w Berlinie, dr Maria-Luise Schneider oraz adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW, dr Bartosz Rydlinski.

🤝 Akademia uzyskała wsparcie ze strony Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży oraz AKSB Arbeitsgemeinschaft katholisch – sozialer Bildungswerke e.V

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content