Aktualności

IV Międzynarodowa Konferencja z Politologii Religii, 30.11 – 01.12.2023 r.

Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW zaprasza na IV Międzynarodową Konferencję z Politologii Religii pt. „Nowy, jeszcze lepszy świat… Nadzieja wiary a nadzieja polityki. Pamięci Benedykta XVI”, która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2023 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współorganizatorami konferencji są Instytuty Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Tegoroczną edycję konferencji z politologii religii chcielibyśmy poświęcić – wychodząc od szeroko dyskutowanych koncepcji „nowego ładu światowego” – pytaniu o kształt politycznych i eschatologicznych nadziei. Szczególnie zachęcamy do zgłaszania referatów dotyczących następujących zagadnień: 

a) podejścia do godności osoby ludzkiej i praw człowieka w kontekście dechrystianizacji Zachodu oraz wzrostu znaczenia innych tradycji religijnych lub kulturowych (świata islamu czy Chin), 

b) projektom „nowego porządku świata” w perspektywie refleksji nad „politycznymi religiami”, 

c) konsekwencjom zaniku odniesienia do transcendencji dla organizacji życia społecznego i politycznego, 

d) koncepcjom postępu w różnych tradycjach religijnych i kulturowych. Zapraszamy również do prezentacji aktualnych badań z zakresu politologii religii. Zgodnie z tradycją naszych konferencji, obok głównych sesji odbędą się równoległe panele poświęcone aktualnym badaniom nad religią i polityką.

Główne referaty wygłoszą: prof. Tracey Rowland (Uniwersytet Notre Dame w Australii) i prof. Ian Benson (Uniwersytet Notre Dame w Australii). 

Wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konferencji: https://religionandpolitics.pl/

Nagroda Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych dla dra Piotra Sieniawskiego

Miło nam poinformować, że nasz pracownik, dr Piotr Sieniawski, otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych (PTSM) za rok 2022 w kategorii Nagroda Doktorska. Nagrodzona została praca pt. De facto States in the Post-Soviet Area, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Radosława Zenderowskiego.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu nagrody: Nagrodzona praca stanowi ambitny oraz ważny zarówno dla nauki, jak i praktyki stosunków międzynarodowych, projekt naukowo-badawczy, potwierdzający wysokie kompetencje badawcze, świadomość teoretyczną, wiedzę i kulturę metodologiczną Autora. Doceniono także fakt, że praca w dużej mierze oparta została na wynikach przeprowadzonych przez Autora badań terenowych.

Nominacja profesorska dla ks. prof. Janusza Węgrzeckiego

8 listopada 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Nominację otrzymał ks. prof. dr hab. Janusz Węgrzecki z naszego Instytutu – serdecznie gratulujemy!

Wyróżnienie PTNP dla prof. Zenderowskiego

Miło nam poinformować, że Dyrektor Naszego Instytutu, prof. Radosław Zenderowski, otrzymał wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, w konkursie na najlepszy artykuł naukowy, opublikowany w 2022 roku.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej szczegółów na profilu PTNP: Facebook

Wybory do władz naczelnych PTSE

Miło nam poinformować, że podczas Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (PTSE), który odbył się 21 września 2023 r. w Krakowie, troje pracowników badawczo-dydaktycznych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW zostało wybranych do władz naczelnych PTSE:

  • prof. dr hab. Radosław Zenderowski został wybrany w skład Rady Naukowej PTSE;
  • dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska, prof. UKSW została wybrana członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTSE;
  • dr Piotr Burgoński został wybrany na członka Zarządu Głównego PTSE.

Wyżej wymienionym osobom serdecznie gratulujemy!

Odbyła się XXIV Polsko-Niemiecka Akademia Letnia

W tym roku uczestniczki i uczestnicy Akademii brali udział w zajęciach pt.

Nasi studenci wzięli udział w spotkaniu z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Republice Federalnej Niemiec, Panem Dariuszem Pawłosiem oraz I Radcą Ambasady, Panem Jarosławem Bajaczykiem.

W środę w berlińskim Klubie Polskich Nieudaczników odbyło się ponadto wydarzenie publiczne towarzyszące naszej Akademii pt. „Polacy przed wyborem / Polen vor der Wahl”.

Koordynatorami Polsko-Niemieckiej Akademii Letniej są wicedyrektor Akademii Katolickiej w Berlinie, dr Maria-Luise Schneider oraz adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW, dr Bartosz Rydlinski.

🤝 Akademia uzyskała wsparcie ze strony Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży oraz AKSB Arbeitsgemeinschaft katholisch – sozialer Bildungswerke e.V

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content