Nagroda Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych dla dra Piotra Sieniawskiego

Nagroda Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych dla dra Piotra Sieniawskiego

Miło nam poinformować, że nasz pracownik, dr Piotr Sieniawski, otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych (PTSM) za rok 2022 w kategorii Nagroda Doktorska. Nagrodzona została praca pt. De facto States in the Post-Soviet Area, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Radosława Zenderowskiego.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu nagrody: Nagrodzona praca stanowi ambitny oraz ważny zarówno dla nauki, jak i praktyki stosunków międzynarodowych, projekt naukowo-badawczy, potwierdzający wysokie kompetencje badawcze, świadomość teoretyczną, wiedzę i kulturę metodologiczną Autora. Doceniono także fakt, że praca w dużej mierze oparta została na wynikach przeprowadzonych przez Autora badań terenowych.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content