20 stycznia – VI KONFERENCJA STUDENTÓW NAUK SPOŁECZNYCH „FocusOn”

20 stycznia – VI KONFERENCJA STUDENTÓW NAUK SPOŁECZNYCH „FocusOn”

W piątek 20 stycznia odbędzie się VI edycja Konferencji Studentów Nauk Społecznych organizowana na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW.

Swoje referaty wygłoszą studenci kierunków bezpieczeństwo wew., europeistyka, politologia i socjologia UKSW oraz studenci z Wyższej Szkoły Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu. Równolegle zaplanowano sesję posterową. Szczegółowy program wydarzenia w załączeniu. Zapraszamy! 

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content