Zapraszamy na konferencję pt. UE w poszukiwaniu swoich granic, 07.06.2016 r.

Studiuj POLITOLOGIĘ

Proponujemy szerokie i interdyscyplinarne podejście do wielu dziedzin życia społecznego, które potraktowane łącznie pozwalają lepiej zrozumieć zjawiska określane mianem polityki.

Studiuj EUROPEISTYKĘ

Zdobędziesz kompetencje w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy z nauk społecznych, pogłębioną znajomość zasad funkcjonowania Unii Europejskiej oraz umiejętność poruszania się w charakterystycznej dla Europy tkance społeczno-kulturowych relacji.

Studiuj BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Zdobędziesz wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie przewidywania, przeciwdziałania oraz likwidacji skutków różnego rodzaju zagrożeń, w tym tworzenia polityk oraz systemów bezpieczeństwa w administracji publicznej i przedsiębiorstwach.

Instytut Politologii UKSW

Na skróty

Program Most

fundacja-konrada-adenauera

MNiSW

mnisw

Narodowe Centrum Nauki

nnn

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ncn

Google Scholar

gs

Polska Bibliografia Naukowa

gs

Informacja o cookies

nauka-w-polsce
 1. Zapraszamy na wykład prof. Chantal Delsol

  chdelSerdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład otwarty w ramach Studium Generale Europa pt. „Europa: między demokracją a populizmem”, który wygłosi prof. Chantal Delsol z L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Wykład odbędzie się 31 maja (wtorek) o godz. 15.00 w sali 201, bud. 23, ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

  Prof. Chantal Delsol jest wybitnym filozofem polityki, pracuje na Uniwersytecie Paris-Est Marne-la-Vallée. W Polsce znana jest z takich prac, jak: Zasada pomocniczości (1995), Esej o człowieku późnej nowoczesności (2003) czy Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych (2011).

  Organizatorem wykładu jest Zakład Kulturowych Podstaw Polityki w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej Instytutu Politologii UKSW oraz Fundacja Konrada Adenauera.

 2. Zapraszamy na konferencję pt. UE w poszukiwaniu swoich granic

  graniceInstytut Politologii UKSW wraz z Fundacją Konrada Adenauera i Fundacją Collegium Interethnicum zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą problematyce granic zewnętrznych Unii Europejskiej pt. „Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic. Wymiar funkcjonalny i terytorialny granic zewnętrznych UE”. Konferencja odbędzie się we wtorek 7 czerwca 2016 r. w Instytucie Politologii UKSW (kampus przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie). Obecnie przyjmujemy jedynie zgłoszenia udziału bez referatu. Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 maja. Materiały do pobrania:  [program]   [formularz zgłoszeniowy]

 3. Informacja dotycząca składania prac licencjackich i magisterskich

  seminarium

  Decyzją Dziekana (pobierz) studenci wszystkich kierunków i stopni zobowiązani są złożyć w Dziekanacie prace dyplomowe do 14 czerwca 2016 r. (studenci Europeistyki I stopnia składają u promotora). Studenci Politologii, Bezpieczeństwa i Europeistyki II stopnia przy składaniu pracy powinni dostarczyć:

  1) jeden egzemplarz pracy – sklejony lub zszyty, dwustronnie drukowany z oświadczeniem o samodzielności podpisanym przez promotora (znajduje się w systemie APD UKSW – login jak do USOS) zamieszczonym po stronie tytułowej;

  * Student dostarcza osobiście egzemplarze pracy (jeżeli są wymagane) dla promotora i recenzenta (format tych egzemplarzy do indywidualnych ustaleń z promotorem). więcej »

 4. Nowa publikacja pracowników Instytutu Politologii UKSW

  dylus_polityka2Miło nam poinformować, że ukazała się drukiem monografia autorstwa prof. Anieli Dylus pt. Polityka w perspektywie etycznej i religijnej (Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, ss. 501). Deklarowana w tytule perspektywa etyczna w spojrzeniu na politykę oznacza poszukiwanie koniunkcji między pragmatyczną racjonalnością polityczną a racjonalnością etyczną, tj. między skutecznością i moralnością, instytucjami i cnotami, interesami i wartościami. Natomiast perspektywa religijna zakłada istnienie pewnego styku religii i polityki. Takie założenie towarzyszy zebranym w książce refleksjom wokół aksjologicznych podstaw polityki, wynaturzeń jej struktur i postaw uprawiających ją podmiotów, pojawiających się w praktyce politycznej dylematów, kwestii gospodarczych i stosunku Kościoła do wspólnoty politycznej.

 5. Międzynarodowy projekt z udziałem pracowników Instytutu Politologii UKSW

  caritas12 marca 2016 r. na naszym Wydziale został zainaugurowany cykl workshopów w ramach międzynarodowego projektu „Caritas Variety Parameters Inventory”. Celem projektu jest wypracowanie metodologii międzynarodowych badań porównawczych nad różnicami w funkcjonowaniu organizacji charytatywnych w krajach Wyszehradu. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli: dr Jakub Doležel (lider projektu) z Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), dr hab. Nándor Birher z Ferenc Gaal Főiskola w Szeged i Veszprémi Ersek Hittudományi Főiskola (Węgry) oraz dr hab. Tadeusz Kamiński z IP UKSW. Kolejne spotkania grupy roboczej, do której należą jeszcze doc. dr Michal Opatrný z Uniwersytetu w Czeskich Budziejowicach oraz dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ks. dr Wojciech Sadłoń,  zaplanowane zostały na czerwiec i październik, zaś workshop podsumowujący projekt odbędzie się w grudniu br. w Ołomuńcu.

 6. Nowa publikacja pracowników Instytutu Politologii UKSW

  Miło nam poinformować, że ukazała się drukiem publikacja Piotra Bajdy i Radosława Zenderowskiego pt. „Polityka etniczna Słowacji” (Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016, ss. 223). Książka próbuje w systematyczny sposób przedstawić, jaka jest pozycja mniejszości narodowych na Słowacji, jak wpływają na politykę i jakimi instrumentami władza się posługuje, by kształtować relacje między słowacką większością a poszczególnymi mniejszościami. Autorzy podjęli także próbę przedstawienia, jak kwestie etniczne mogą wpływać na relacje międzynarodowe i pozycję międzynarodową na przykładzie Słowacji.

 7. E-book na temat kryzysu w Europie

  kryz4aInformujemy, że jest już dostępna w wersji elektronicznej recenzowana praca zbiorowa pt. Dlaczego europeistyka? Europa w czasie kryzysu pod redakcją dr Anny Skolimowskiej i dr Katarzyny Grzybowskiej-Waleckiej, będąca efektem pracy zespołu pracowników Instytutu Politologii UKSW w Warszawie.  Książka powstała z myślą o uczniach szkół średnich, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. Podejmowana jest w niej problematyka kryzysu, jakiego doświadcza w ostatnim czasie Europa w wymiarze politycznym, społeczno-demograficznym oraz tożsamości w relacjach międzynarodowych. Książka przygotowana została w ramach Warszawskich Warsztatów Politologicznych, jakie w dniach 18-20.11.2015 r. zorganizowano w Instytucie Politologii UKSW w Warszawie. E-book można pobrać TUTAJ

 8. Nowy numer czasopisma Instytutu Politologii UKSW

  1_2015Miło nam poinformować, że ukazał się nowy numer czasopisma naukowego pt. „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka”. Autorzy tekstów zawartych w numerze stawiają sobie pytanie, jakie jest/powinno być chrześcijańskie stanowisko wobec kary śmierci. Pomimo że wszyscy autorzy – nawiązując do nauczania Kościoła –  podzielają przekonanie, iż kara śmierci nie powinna być dzisiaj stosowana, to jednak można dostrzec istniejące różnice między nimi. Jan Grosfeld i Andrzej Zoll pokazują różne uzasadnienia (teologiczne, prawne, polityczne) dlaczego kara śmierci powinna być całkowicie odrzucona. O. Jacek Salij i ks. Andrzej Szostek polemizują z powyższym przekonaniem. Prezentują źródła fundamentalnego sprzeciwu Kościoła wobec kary śmierci, ale także uzasadnienie tego, iż Kościół nie wyklucza całkowicie kary śmierci. Natomiast Zbigniew Stawrowski uzasadnia na gruncie filozoficznym tezę, iż w państwie prawa istnienie kary śmierci jest nieuniknione. Więcej: www.chsp.waw.pl

   


WNHiS UKSW

Erasmus+

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy