Instytut Politologii UKSW – oficjalna witryna

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Wykład ministra Andrzeja Halickiego pt. Administracja bez biurokracji?, 28.01.2015

Wykład prof. Romana Bäckera, pt. Dokąd zmierza Rosja Putina?, 29.01.2015 r.

Prezentacja technik kryminalistycznych dla studentów bezpieczeństwa, 28.04.2015

Instytut Politologii UKSW

Na skróty

Program Most

fundacja-konrada-adenauera

MNiSW

mnisw

Narodowe Centrum Nauki

nnn

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ncn

Google Scholar

gs

Polska Bibliografia Naukowa

gs

CEON Repozytorium

ccc

Nauka Polska

nauka-polska

SWWR

swwr

ASNS

gs

Informacja o cookies

nauka-w-polsce
 1. Zmarł Adam Babik

  ababik2Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Adama Babika (ur. 1981), absolwenta Instytutu Politologii oraz członka Rady Interesariuszy Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Pozostawił żonę i osierocił dwójkę dzieci. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

 2. Zapraszamy na konferencję naukową pt. Konflikty etniczne w Europie

  konf etnZapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku. Uwarunkowania – stan obecny – wyzwania dla polityki bezpieczeństwa. Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 września 2015 r. w Lidzbarku Welskim. Na zgłoszenia oczekujemy do 30 czerwca 20015 r. Informacje o konferencji można pobrać TUTAJ. Karta zgłoszenia znajduje się TUTAJ.

 3. Zapraszamy na konferencję pt. Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy rozwojowej

  wsrozwInstytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Fundacja Collegium Interethnicum, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego w Polsce zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy rozwojowej, planowanej w dniu 19.10.2015 r. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmujemy do dnia 15.07.2015 r.

  Materiały do pobrania: [ogłoszenie]   [formularz zgłoszeniowy]   [wymogi edytorskie]

 4. Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej

  ethnic policyPublikacja pt. Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej pod redakcją H. Chałupczaka, R. Zenderowskiego i W. Baluka (w polsko- i angielskojęzycznej wersji) stanowi efekt badań naukowych prowadzonych we współpracy Wydziału Politologii UMCS (prof. H. Chałupczak, prof. W. Baluk) i Instytutu Politologii UKSW (prof. R. Zenderowski) w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Jest to pierwsza w Polsce i Europie kompleksowa i przekrojowa analiza polityk etnicznych poszczególnych państw regionu, z użyciem autorskiej metodologii badań, której omówieniu poświęcono osobny rozdział książki. W obszernej monografii znajdują się teksty następujących pracowników Instytutu Politologii UKSW: dra Piotra Bajdy, mgra Dominika Héjja, mgra Jakuba Pieńkowskiego, prof. Radosława Zenderowskiego. Autorami pozostałych tekstów są uznani badacze problematyki polityki etnicznej z różnych ośrodków akademickich z Polski i zza granicy. Zobacz stronę wydawnictwa.

 5. Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania

  popowoPublikacja pt. Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania pod redakcją H. Chałupczaka, R. Zenderowskiego, E. Pogorzały i T. Browarka jest jedną z pierwszych publikacji naukowych na temat polityki etnicznej. Na jej strukturę składają się cztery części. W pierwszej – polityka etniczna analizowana jest w warstwie teoretycznej i metodologicznej. W drugiej – refleksje dotyczą wewnętrznych i międzynarodowych uwarunkowań polityki etnicznej, w trzeciej – polityki etnicznej nie tylko państw, ale także regionów oraz w czwartej – rozważania koncentrują się na roli mniejszości narodowych i etnicznych w kształtowaniu polityki etnicznej. Publikacja zawiera artykuły pracowników Instytutu Politologii UKSW: dra Piotra Bajdy, dra Piotra Burgońskiego, mgra Dominika Héjja i prof. R. Zenderowskiego. Zobacz stronę wydawnictwa.

 6. Relacja z konferencji pt. Polityka zagraniczna Węgier: źródła, kierunki i perspektywy

  wegryDnia 8 czerwca br. odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie konferencja naukowa pt. Polityka zagraniczna Węgier: źródła, kierunki i perspektywy. Konferencję zorganizowała Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Politologii UKSW oraz Fundacja Kompania Kresowa. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie wzbudzającego kontrowersje zagadnienia, jakim jest polityka zagraniczna państwa węgierskiego. Organizatorzy chcieli ukazać źródła, kierunki oraz rysujące się perspektywy polityki zagranicznej Węgier. Konferencja w sposób szczególny była adresowana do doktorantów i pracowników naukowych. Do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele różnych dziedzin: politologii, stosunków międzynarodowych, historii, europeistyki oraz prawa. więcej »


WNHiS UKSW

Wykłady publiczne

studium-generale-europa

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy