Michał Gierycz | Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności

Michał Gierycz | Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności

Nakładem Teologii Politycznej ukazała się publikacja prof. UKSW dr hab. Michała Gierycza pt. Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności. Jest to odważna i udana próba odpowiedzi na pytanie o miejsce Kościoła we współczesnej Europie i kształt jego burzliwej relacji z polityką. Prof. Gierycz na przestrzeni dziesięciu esejów przygląda się współczesnym stosunkom demokratycznej wspólnoty i Kościoła. Problemy w ramach Unii Europejskiej, wewnętrzne spory katolicyzmu, rozmaite formy fundamentalizmów czy nierzadka obecnie instrumentalizacja religii to kwestie, które autor diagnozuje z perspektywy wierzącego katolika głęboko osadzonego w historyczno-społecznym kontekście.

Wstęp do książki
https://ksiegarnia.teologiapolityczna.pl/index.php?controller=attachment&id_attachment=84

Recenzje

o. prof. Jarosław Kupczak OP (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) https://teologiapolityczna.pl/jaroslaw-kupczak-op-recenzja-malej-pochwaly-katolicyzmu-michala-gierycza

prof. Joanna Kulska (Uniwersytet Opolski) https://teologiapolityczna.pl/joanna-kulska-wiara-i-spoleczenstwo-recenzja-malej-pochwaly-katolicyzmu-michala-gierycza

Rafał Woś (Dziennik – Gazeta Prawna) – https://teologiapolityczna.pl/katolicyzm-podpora-demokraji-1

Wywiad z autorem na temat książki
https://teologiapolityczna.pl/madra-pochwala-katolicyzmu

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content