Kazimierz Pawlik | Odmowa dostępu do informacji publicznej

Kazimierz Pawlik | Odmowa dostępu do informacji publicznej

Prezentujemy Państwu monografię pracownika Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW, dr. Kazimierza Pawlika, dotyczącą zagadnień politycznego prawa do informacji publicznej, a konkretnie możliwości ograniczenia wykonywania tego prawa ze względu na konflikt z innymi konstytucyjnymi wartościami, np. ochroną bezpieczeństwa państwa.

Publikacja dla pracowników i studentów UKSW będzie dostępna w wykupionej przez Bibliotekę UKSW bazie Legalis (w wersji po aktualizacji na czerwiec 2021 r.)

 

Więcej informacji (wraz z możliwością pobrania fragmentu publikacji) na stronie wydawnictwa:

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19982-odmowa-dostepu-do-informacji-publicznej-plyta-cd-kazimierz-pawlik#opis

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content