Struktura instytutu

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Radosław Zenderowski
Dr hab. Piotr Bajda, prof. UKSW
Dr hab. Jarosław Drozd, prof. UKSW
Dr hab. Anna Skolimowska, prof. UKSW
Dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Dr Monika Brzezińska
Dr Piotr Burgoński
Dr Katarzyna Cichos (WPiA, 25%)
Dr Jakub Czepek (WPiA, 25%)
Dr Katarzyna Grzelak-Bach (WPiA, 25%)
Dr Kazimierz Pawlik
Dr Szymon Pawłowski (WNPiA, 25%)
Dr Bartosz Rydliński

 

Katedra Polityk Publicznych

Kierownik Katedry: Dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UKSW
Dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW
Dr hab. Piotr Broda-Wysocki, prof. UKSW
Dr hab. Józef Młyński, prof. UKSW (WSnR, 50%)
Dr Łukasz Kaczmarczyk
Dr Małgorzata Pawlus

 

Katedra Polityki Bezpieczeństwa

Kierownik Katedry: Dr hab. Krzysztof Cebul, prof. UKSW
Dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. UKSW
Dr Grzegorz Abgarowicz

 

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz
Prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski
Dr hab. Michał Gierycz, prof. UKSW
Dr hab. Paweł Kaczorowski, prof. UKSW
Dr hab. Sławomir Sowiński, prof. UKSW
Dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. UKSW
Dr Mariusz Sulkowski
Mgr Patrycja Laszuk

 

Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych

Kierownik Katedry: vacat
Prof. dr hab. Bogumił Szmulik (WPiA, 25%)
Dr hab. Andrzej Rudowski
Dr Katarzyna Grzybowska-Walecka
Dr Marek Jarentowski
Dr Grzegorz Kęsik
Dr Magdalena Maksymiuk (WPiA, 100%, 1/2 etatu)
Dr Andrzej Pogłódek (WPiA, 25%)
Dr Kinga Wojtas-Jarentowska

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content