Katedra Polityk Publicznych

 

  Kierownik Katedry : Dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UKSW

. e-mail: t.kaminski@uksw.edu.pl

 

 

 

Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej

Dr hab. Piotr Broda-Wysocki, prof. UKSW (kierownik Zakładu)
Dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW
Dr hab. Józef Młyński, prof. UKSW (WSnR, 50%)
Dr Łukasz Kaczmarczyk
Dr Małgorzata Pawlus

 

W ramach Katedry Polityk Publicznych funkcjonuje Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej.

Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej  tworzony jest przez zespół prowadzący badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w obszarach: polityki społecznej, polityki gospodarczej  oraz pomocy społecznej. Jego pracownicy podejmują refleksję nad takimi zagadnieniami, jak np.: ewolucja publicznych zadań państwa w kontekście procesów integracji europejskiej i globalizacji, kryzysu finansowego i gospodarczego, pojawiania się nowych kwestii społecznych,  wykluczenie i inkluzja społeczna, problematyka ubóstwa, dyskryminacja seniorów, rola podmiotów wyznaniowych w systemie pomocy społecznej.

Powyższy Zakład   zajmuje się także badaniami naukowymi i prowadzi zajęcia dydaktyczne w obszarach: polityki rodzinnej i międzynarodowej polityki ludnościowej; praw kobiet; polityki imigracyjnej i azylowej UE; integracji imigrantów z różnych kultur w UE (szczególnie z krajów muzułmańskich); zagadnień humanizacji polityki migracyjnej. Zajmuje się także analizą ruchów feministycznych jako aktorów politycznych; migracją kobiet; polityką emancypacji i analizą działania nowych ruchów społecznych. Ponadto Zakład współpracuje z Międzyinstytutowym Zakładem Badań nad Migracją  oraz Interdyscyplinarną Siecią Badań nad Migracją, obejmującą współpracę z ośrodkami spoza   UKSW,  powstałą za aprobatą Rektora UKSW, 13 lutego 2019 r.

 

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa


Publikacje

Pracownicy