Katedra Polityk Publicznych

prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki

 

 Kierownik Katedry : Dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW

. e-mail: j.balicki@uksw.edu.pl

 

 

Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej

Dr hab. Piotr Broda-Wysocki, prof. UKSW (kierownik Zakładu)
Dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UKSW
Dr hab. Józef Młyński, prof. UKSW (WSnR, 50%)
Dr Łukasz Kaczmarczyk
Dr Małgorzata Pawlus

 

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Dr hab. Krzysztof Cebul, prof. UKSW (kierownik Zakładu)
Dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. UKSW
Dr Grzegorz Abgarowicz

 

Katedra Polityk Publicznych posiada dwa  Zakłady: Zakład Polityki Społeczno-Gospodarcze i Zakład Polityki Bezpieczeństwa.

Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej  tworzony jest przez zespół prowadzący badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w obszarach: polityki społecznej, polityki gospodarczej  oraz pomocy społecznej. Jego pracownicy podejmują refleksję nad takimi zagadnieniami, jak np.: ewolucja publicznych zadań państwa w kontekście procesów integracji europejskiej i globalizacji, kryzysu finansowego i gospodarczego, pojawiania się nowych kwestii społecznych,  wykluczenie i inkluzja społeczna, problematyka ubóstwa, dyskryminacja seniorów, rola podmiotów wyznaniowych w systemie pomocy społecznej.

Powyższy Zakład   zajmuje się także badaniami naukowymi i prowadzi zajęcia dydaktyczne w obszarach: polityki rodzinnej i międzynarodowej polityki ludnościowej; praw kobiet; polityki imigracyjnej i azylowej UE; integracji imigrantów z różnych kultur w UE (szczególnie z krajów muzułmańskich); zagadnień humanizacji polityki migracyjnej. Zajmuje się także analizą ruchów feministycznych jako aktorów politycznych; migracją kobiet; polityką emancypacji i analizą działania nowych ruchów społecznych. Ponadto Zakład współpracuje z Międzyinstytutowym Zakładem Badań nad Migracją  oraz Interdyscyplinarną Siecią Badań nad Migracją, obejmującą współpracę z ośrodkami spoza   UKSW,  powstałą za aprobatą Rektora UKSW, 13 lutego 2019 r.

Zakład Polityki Bezpieczeństwa zajmuje się badaniami w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz międzynarodowego. Jego celem jest połączenie  doświadczeń akademickich i  wiedzy  pochodzącej  z badań w obszarze bezpieczeństwa z zawodową praktyką. Stąd w jego gronie są zarówno badacze z doświadczeniem działalności naukowej, jak i badacze łączący aktywność akademicką z pracą w strukturach bezpieczeństwa państwa polskiego. Zadaniem Zakładu jest prowadzenie badań przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Polski oraz wykorzystywanie ich w doskonaleniu procesu dydaktycznego na kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

 Ponadto w Zakładzie podejmowana jest refleksja naukowa nad współczesnymi nurtami resocjalizacji penitencjarnej w Polsce i za granicą, modyfikacjami systemów penitencjarnych oraz ich korelacją z pomocą społeczną i pracą socjalną wobec osadzonych i opuszczających jednostki penitencjarne. Zakład zajmuje się także  aktywnością i sposobami działania organizacji pozarządowych niosących pomoc i ich wkładem w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Erasmus+

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy