Struktura

uk2de2fr2ru2ukr2by2

 


 I. Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich  [strona katedry]

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Radosław Zenderowski

Dr hab. Piotr Bajda, prof. UKSW
Dr hab. Jarosław Drozd, prof. UKSW
Dr hab. Anna Skolimowska, prof. UKSW
Dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Dr Monika Brzezińska
Dr Piotr Burgoński
Dr Katarzyna Cichos (WPiA, 25%)
Dr Jakub Czepek (WPiA, 25%)
Dr Katarzyna Grzelak-Bach (WPiA, 25%)
Dr Kazimierz Pawlik
Dr Szymon Pawłowski (WNPiA, 25%)
Dr Bartosz Rydliński

 

II. Katedra Polityk Publicznych  [strona katedry]

Kierownik Katedry: Dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UKSW

Dr hab. Janusz Balicki, prof. UKSW
Dr hab. Piotr Broda-Wysocki, prof. UKSW
Dr hab. Józef Młyński, prof. UKSW (WSnR, 50%)
Dr Łukasz Kaczmarczyk
Dr Małgorzata Pawlus

 

III. Katedra Polityki Bezpieczeństwa  [strona katedry]

Kierownik Katedry: Dr hab. Krzysztof Cebul, prof. UKSW

Dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. UKSW
Dr Grzegorz Abgarowicz

 

IV. Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej  [strona katedry]

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz

Prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski
Prof. dr hab. Janusz Węgrzecki
Dr hab. Michał Gierycz, prof. UKSW
Dr hab. Paweł Kaczorowski, prof. UKSW
Dr hab. Sławomir Sowiński, prof. UKSW
Dr Mariusz Sulkowski
Mgr Patrycja Laszuk

 

V. Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych  [strona katedry]

Kierownik Katedry:  vacat

Prof. dr hab. Bogumił Szmulik (WPiA, 25%)
Dr hab. Andrzej Rudowski
Dr Katarzyna Grzybowska-Walecka
Dr Marek Jarentowski
Dr Grzegorz Kęsik
Dr Magdalena Maksymiuk (WPiA, 100%, 1/2 etatu)
Dr Andrzej Pogłódek (WPiA, 25%)
Dr Kinga Wojtas-Jarentowska

 

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy