Struktura

uk2de2fr2ru2ukr2by2

 

Katedry i Zakłady

 I. Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich  [strona katedry]

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Radosław Zenderowski

Zakład Stosunków Międzynarodowych

Dr hab. Anna Skolimowska (kierownik Zakładu)
Prof. UKSW dr hab. Jarosław Drozd
Dr hab. Piotr Bajda
Dr Bartosz Rydliński

Zakład Studiów Europejskich

Dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska (kierownik Zakładu)
Prof. dr hab. Radosław Zenderowski
Dr Monika M. Brzezińska
Dr Piotr Burgoński
Dr Kazimierz Pawlik

 

 

II. Katedra Polityk Publicznych  [strona katedry]

Kierownik Katedry: Prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki

Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej

Dr hab. Piotr Broda-Wysocki (kierownik Zakładu)
Prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki
Dr hab. Tadeusz Kamiński
Dr Łukasz Kaczmarczyk
Dr Małgorzata Pawlus

Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Dr hab. Krzysztof Cebul (kierownik Zakładu)
Dr hab. Zbigniew Mikołajczyk
Dr Grzegorz Abgarowicz
Dr Jan Pol

 

 

III. Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej  [strona katedry]

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz

Zakład Teorii Państwa i Teorii Polityki

Prof. UKSW dr hab. Janusz Węgrzecki (kierownik Zakładu)
Prof. UKSW dr hab. Paweł Kaczorowski

Zakład Filozofii i Myśli Politycznej

Prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski (kierownik Zakładu)
Dr Mariusz Sulkowski

Zakład Kulturowych Podstaw Polityki

Prof. UKSW dr hab. Michał Gierycz (kierownik Zakładu)
Prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz
Dr hab. Sławomir Sowiński
Mgr Patrycja Rutkowska
Mgr Urszula Góral

 

 

IV. Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych  [strona katedry]

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Antoni Dudek

Zakład Instytucji, Aktorów i Procesów Politycznych

Dr Marek Jarentowski (kierownik Zakładu)
Prof. UKSW dr hab. Dominik Zamiatała
Dr Grzegorz Kęsik
Dr Andrzej Rudowski
Dr Kinga Wojtas-Jarentowska

Zakład Socjologii Polityki

Dr Paweł Matuszewski (kierownik Zakładu)
Prof. dr hab. Antoni Dudek
Dr Katarzyna Grzybowska-Walecka

 

 

 

Zespoły badawcze

 I. Zespół badań nad związkami polityki i religii  [strona zespołu]

Kierownik: Dr hab. Sławomir Sowiński

Prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki
Prof. dr hab. Radosław Zenderowski
Prof. UKSW dr hab. Paweł Kaczorowski
Prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz
Prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski
Prof. UKSW dr hab. Janusz Węgrzecki
Prof. UKSW dr hab. Dominik Zamiatała
Dr hab. Tadeusz Kamiński
Prof. UKSW dr hab. Michał Gierycz
Dr Piotr Burgoński
Dr Mariusz Sulkowski
Mgr Patrycja Rutkowska

 

 

II. Zespół badań nad współczesnymi procesami politycznymi i kulturowymi w Europie Środkowo-Wschodniej  [strona zespołu]

Kierownik: Dr Kinga Wojtas-Jarentowska

Prof. UKSW dr hab. Jarosław Drozd
Prof. UKSW dr hab. Dominik Zamiatała
Prof. dr hab. Radosław Zenderowski
Dr hab. Piotr Bajda
Dr Katarzyna Grzybowska-Walecka
Dr Marek Jarentowski
Dr Andrzej Rudowski

 

 

III. Zespół badań nad dyskursem publicznym  [strona zespołu]

Kierownik: Dr Piotr Burgoński

Prof. UKSW dr hab. Michał Gierycz
Dr hab. Krzysztof Cebul
Dr hab. Anna Skolimowska
Dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Dr Katarzyna Grzybowska-Walecka

 

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Erasmus+

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy