Dyrekcja

DYREKTOR INSTYTUTU POLITOLOGII UKSW
PROF. DR HAB. RADOSŁAW ZENDEROWSKI

ZenderowskiRadosław Zenderowski urodził się 28 października 1974 roku w Cieszynie (Śląsk). W latach 1994–1999 studiował nauki polityczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 2001 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie pracy Problem reintegracji miast podzielonych granicą państwową na przykładzie Cieszyna i Českého Těšína. W roku 2008 obronił rozprawę habilitacyjną (nauki o polityce) w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na podstawie pracy pt. Nad Tatrami błyska się… Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004). Od 2001 roku jest zatrudniony w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od roku 2006 jest pracownikiem Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. W roku 2013 z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Głównym przedmiotem jego badań są kwestie narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej (konflikty narodowościowe, tożsamości narodowe, ponadnarodowe itp.). Jest autorem bądź współautorem 12 podręczników i monografii, redaktorem 5 prac zbiorowych oraz autorem ponad 50 artykułów naukowych. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Brązowym Krzyżem Zasługi. W latach 2006-2009 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – Oddział w Warszawie. Mieszka w Cieszynie, jest żonaty (żona Agnieszka), ma dwoje dzieci – Marcela Cyryla i Aleksandrę Konstancję. Dowiedz się więcej klikając TUTAJ

Strona prywatna: http://www.zenderowski.republika.pl/

tel.: 600 431 170

e-mail: r.zenderowski@uksw.edu.pl

dyżur: piątek w godz.   w pok. 414

 

WICEDYREKTOR DS. STUDENCKICH
DR ANDRZEJ RUDOWSKI

A.RudowskiAndrzej Rudowski urodził się 7 czerwca 1973 roku w Płocku. W latach 1994–1999 studiował nauki polityczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie pracy Standard zawodowy i etyczny kandydata do służby cywilnej w Polsce. Od 1999 roku jest zatrudniony w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Głównym przedmiotem jego badań jest demokratyzacja Polski (system polityczny, filozofia polityki, socjologia edukacji). Jest żonaty (żona Anna), ma jedno dziecko – syna Pawła. Dowiedz się więcej klikając TUTAJ

e-mail: a.rudowski@uksw.edu.pl

dyżur:  czwartek w godz.   w pok. 414

 

WICEDYREKTOR DS. BADAŃ NAUKOWYCH I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
DR PIOTR BURGOŃSKI

  tel. 692 998 064

.  e-mail: burgonski@onet.eu

.  dyżur:  czwartek w godz.  –  w pok. 414

.  strona: www.piotrburgonski.pl

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Erasmus+

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy