Udział naszych naukowców badaniu preferencji wyborów europejskich

Udział naszych naukowców badaniu preferencji wyborów europejskich


Badaczki z naszego Instytutu uczestniczyły w międzynarodowym projekcie EU&I dotyczącym nadchodzących wyborów europejskich.  Polski zespół kierowany przez dr Katarzynę Grzybowska-Walecka i udziałem dr Kingi Wojtas-Jarentowskiej przeanalizował programy polskich partii politycznych, najważniejsze dokumenty programowe oraz wystąpienia liderów, aby zakodować ich stanowiska odnośnie ważnych tematów pojawiających się w debacie publicznej w Polsce i w Europie. Dzięki temu wszyscy wypełniający ankietę EU&I – zaznaczając swoje stanowisko wobec 30 stwierdzeń – mogą zobaczyć, które partie w Polsce są najbliższe ich preferencjom. Co więcej, ta aplikacja  pozwala także wskazać najbliższe światopoglądowo partie w krajach Unii Europejskiej. EU&I jest projektem naukowym, który służy obywatelom w podejmowaniu świadomych decyzji wyborczych, ale także poszerza ich wiedzę o innych państwach członkowskich.

Więcej: Euandi 2024 | European elections | Survey

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content