Prof. dr hab. Klaus Ziemer odebrał 23. Nagrodę Viadriny

Prof. dr hab. Klaus Ziemer odebrał 23. Nagrodę Viadriny

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą uhonorował wczoraj 23. Nagrodą Viadriny prof. dra hab. Klausa Ziemera, emerytowanego Profesora naszego Instytutu.

Europejski Uniwersytet Viadrina przyznaje swoją nagrodę corocznie od 1999 roku. Przekazuje ją wybitnym osobowościom i znaczącym inicjatywom ze wszystkich dziedzin życia społecznego, podkreślając zaangażowanie na rzecz porozumienia między Polską a Niemcami oraz współpracę obu tych państw. Symbolizuje pojednanie, pokój i wolność we wspólnym europejskim domu. Nagroda wynosi 5 tys. euro. Od 2022 r. o jej przyznaniu decyduje Kuratorium Fundacji Nagrody Viadriny.

Więcej: Prof. dr hab. Klaus Ziemer odebrał 23. Nagrodę Viadriny – Gmina Słubice (slubice.pl)

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content