Zajęcia seminaryjne w ramach “The digital international Summer School”

Zajęcia seminaryjne w ramach “The digital international Summer School”

W ramach The digital international Summer School, zorganizowanej przez Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Uniwersytetu w Greifswald, prof. dr hab. Radosław Zenderowski oraz dr Monika M. Brzezińska w dniach 6-11 IX 2021 r. poprowadzili cykl zajęć seminaryjnych poświęconych tematowi: Cieszyn – Těšín – Teschen w perspektywie lokalnych polityk pamięci oraz kwestiom przywództwa politycznego, pamięci i tożsamości na płaszczyźnie lokalnej w ujęciu teoretycznym. Wśród wykładowców Szkoły Letniej znaleźli się także wybitni prelegenci z Polski i z zagranicy, a mianowicie: prof. dr hab. Miloš Řezník, prof. dr hab. Zbigniew Greń, Michał Przywara oraz prof. Renata Makarska.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content