Patrycja Laszuk

mgr Patrycja Laszuk

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Teorii Polityki i Myśli Politycznej
E-mail: p.rutkowska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-0339-8013
Pełnione funkcje:
Biogram:

ochrona zabytków

konflikty zbrojne

międzynarodowe prawo humanitarne

  • Europa w stosunkach międzynarodowych
  • Kompozycja pracy naukowej
  • Fundusze strukturalne
  • Historia integracji europejskiej
  • III sektor w Polsce i na świecie
  • Komunikowanie społeczne
  • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
  • Partie i systemy partyjne – ćw.
  • Praktyki zawodowe
Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content