Monika Brzezińska

dr Monika Brzezińska

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: m.brzezinska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-9278-9931
Pełnione funkcje: od VIII 2019 r. Prezes Zarządu Fundacji Collegium Interethnicum
Biogram:

Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich. Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

1998-99 stypendium naukowe Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) – studia na Freie Universität Berlin

VII-IX 1999 – praktyka zawodowa oraz praca w ramach kampanii wyborczej do Abgeordnetenhaus w Berlinie.

Praca magisterska (2000) obroniona na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat pracy:  Dynamika systemu federalnego Niemiec od momentu Zjednoczenia do końca kadencji Pierwszego Bundestagu po Zjednoczeniu. (promotor: prof. dr hab. Klaus Ziemer, recenzent: prof. dr hab. Aniela Dylus).

2002-2003 stypendium doktoranckie Bernhard Sutor Stiftung, pobyt naukowy na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Praca doktorska (2006) obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat pracy: Wzajemne oddziaływanie Unii Europejskiej i Republiki Federalnej Niemiec w procesie kształtowania się ich federalnych struktur (promotor: prof. dr hab. Klaus Ziemer, recenzenci: dr hab. Piotr Mazurkiewicz, prof. UKSW,  dr hab. Stanisław Sulowski, prof.  UW). Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

X-XII 2020 ekspert Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych przy Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

2020-21 – podwójne stypendium naukowe w ramach europejskiego programu Horyzont 2020, pobyt badawczy na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.

pozycja i rola RFN w stosunkach międzynarodowych, kształtowania się tożsamości Niemiec i Niemców od momentu Zjednoczeniu po dzień dzisiejszy, oraz powiązań deutsche Frage z mocarstwowością RFN i jej percepcją w Europie i na świecie, w tym praktykowanie soft i hard power jako instrumentów „pozycjonowania” się RFN w strukturze systemu międzynarodowego.

analiza narracji politycznej jako interdyscyplinarnej koncepcji czerpiącej z różnych nauk. Jej celem jest ukazanie subiektywnych opowieści o przywódcach politycznych, będących odbiciem percepcji tegoż przywództwa przez pozostałych aktorów sceny politycznej.

decydowanie polityczne w wymiarze systemowym (ośrodek decyzyjny, proces decyzyjny, decyzje polityczne) oraz emocjonalnym (psychologia polityczna), w tym uwarunkowań osobowościowych polityków, mających wpływ na charakter oraz styl ich przywództwa.

  • System polityczny UE
  • Decydowanie polityczne
  • Gry decyzyjne
  • System polityczny Niemiec
  • Przywództwo a kwestie bezpieczeństwa

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Książki:

Brzezińska M. M., Helmut Kohl. Przywódca polityczny, CeDeWu 2020.

Brzezińska M. M., Burgoński P., Gierycz M., Analiza dyskursu politycznego. Teoria, zastosowanie, granice naukowości, UKSW 2018.

Brzezińska M. M., Jarentowski M., Matuszewski P. (red.), Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie, UKSW 2016.

Brzezińska M., Zenderowski R. (red.), Traktat Lizboński. Co po Irlandii?, UKSW2009, ss. 128.

Artykuły:

M. Brzezińska, Zwykły gracz, czy ukryty hegemon? – przywództwo międzynarodowe i potęga RFN a UE, 3 (60), „Społeczeństwo i Polityka” 2019, s. 145-162, DOI: 10.34765/sp.0319.a08.

M. Brzezińska, The international leader and his moral code according to the theory of realism, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” 2020, s. 180-98, DOI: 10.13140/RG.2.2.10143.61604.

Rozdziały:

Brzezińska M. M., „Gołąb” i „jastrząb”, czyli przywództwo i decydowanie polityczne kobiet i mężczyzn, w: Kotowska-Wójcik O., Uklańska K., Kobiece i męskie konteksty życia, Rys 2020, s. 151-164, DOI: 10.48226/978-83-66666-14-6_09.

Brzezińska M. M., Przywództwa Angeli Merkel w świetle niemieckiej narracji politycznej. Analiza wybranej prasy, w: Czachór Z., Marcinkowski T. (red.), Polska – Niemcy – Unia Europejska w procesie zmian, Wydawnictwo Akademii im. Jakuba z Paradyża 2019, s. 107-133.

Brzezińska M. M., Brzeziński A. Ł., Angela Merkel i jej Willkommenspolitik, w: Rydliński B., Sowiński S., Zenderowski R., Wolność. Wieczne wyzwanie, UKSW 2018, s. 717-731.

Brzezińska M. M., Opinie oraz komentarze prasy polskiej i niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej prezydencji, w: Zenderowski R. (red.), Opinie oraz komentarze prasy polskiej i niemieckiej na temat roli Polski i Niemiec w przezwyciężaniu kryzysu ekonomicznego i politycznego w Unii Europejskiej w okresie polskiej prezydencji, UKSW 2012, s. 37-51.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content