Marek Jarentowski

dr Marek Jarentowski

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Instytucji i Zachowań Politycznych
E-mail: m.jarentowski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-2795-0885
Pełnione funkcje:
Biogram:

Jestem absolwentem politologii (1998) i prawa (1999) na Uniwersytecie Warszawskim (UW). W 2003 r. ukończyłem tam studia doktoranckie, a w 2004 r. otrzymałem stopień doktora nauk o polityce. Jednocześnie pracowałem w Biurze Rektoratu tegoż Uniwersytetu. W latach 2002-2008 byłem legislatorem w Rządowym Centrum Legislacji. W tym czasie ukończyłem też aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2006 r. jestem wykładowcą UKSW w Warszawie. Od 2008 r. jestem  ekspertem (od pewnego dnia nawet głównym😊) ds. legislacji w Kancelarii Senatu RP. W latach 2013-2019 pracowałem, jako starszy specjalista, analityk, a potem koordynator w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.

Biegam w maratonach (dotychczas dziesięć) i innych biegach długodystansowych. W wolnych chwilach studiuję filozofię (marzę by zostać jej magistrem).

Moje zainteresowania obejmują instytucje polityczne, w szczególności systemy wyborcze, parlament, rząd, administrację publiczną oraz prawo konstytucyjne, technikę prawodawczą i prawo o szkolnictwie wyższym. Za warte zachodu uznaję też badanie ewolucyjnej (w sensie darwinowskim) genezy państwa  i innych zjawisk politycznych.

  • Nauka o prawie
  • Administracja publiczna
  • Prawo administracyjne
  • Polityka polska w perspektywie porównawczej
  • Współczesne systemy polityczne
  • Partie i systemy partyjne
  • Systemy i zachowania wyborcze

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Jarentowski, M. (2002). Wielkość okręgów wyborczych i formuła wyborcza a proporcjonalność wyborów. Państwo i Prawo, 56(7), 38-50.

Jarentowski, M. (2004). Национальные меньшинства в польском избирательном праве. W: И.И. Жуковский (red.), Балтийские исследования. Национальные и религиозные меньшинства в Балтийском регионе: Сборник научных трудов (54-61). Калининград: Издательство КГУ.

Jarentowski, M. (2008). Mieszane systemy wyborcze i ich zgodność z art. 96 ust. 2 Konstytucji RP. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny70(4), 11-27.

Jarentowski, M. (2011). Zmiana systemu wyborczego do Senatu RP z 2011 r. Przegląd Sejmowy19(4), 33-47.

Jarentowski, M. (2013). Mieszany system wyborczy w wersji „kombinacyjnej”, jako sposób wzmocnienia dużych partii politycznych na przykładzie Litwy. Przegląd Politologiczny18(4), 237-250.

Jarentowski, M. (2015). Powoływanie rządu w państwach Europy Środkowej i Wschodniej: analiza porównawcza. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, (5), 159-180.

Jarentowski, M. (2017). Obsadzanie składu sądu konstytucyjnego w Polsce i w innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście jego niezależności. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, (5), 201-223.

Jarentowski, M. (2018). Zmiana konstytucji w Polsce: od dogmatyzmu do empirii. TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych13(1), 11-23.

Jarentowski, M. (2020). Poprawki Senatu do ustaw w okresie II i III Rzeczypospolitej: ewolucja procedury i techniki legislacyjnej. W: M. Kaczocha, M. Mazuryk (red.), Legislacja w Polsce w latach 1918-2018: sto lat doświadczeń tworzenia prawa (74-90). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Jarentowski, M. (2021). Partie polityczne, wybory, parlament: wybrane zagadnienia konstytucyjne. Warszawa: CeDeWu.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content