Janusz Balicki

dr hab. Janusz Balicki, prof. uczelni

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Polityk Publicznych
E-mail: j.balicki@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-9145-5630
Pełnione funkcje: kierownik Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją oraz Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją UKSW; członek Rządowej Rady Ludnościowej; członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
Biogram:

teorie demograficzne

przemiany demograficzne w Europie i Afryce

polityka ludnościowa

polityka imigracyjna i azylowa UE

integracja imigrantów z krajów muzułmańskich

zjawisko populizmu autorytarnego i jego wyzwania dla UE

wykorzystywanie religii do celów politycznych

 • Demografia społeczna
 • Polityka ludnościowa w Polsce
 • Międzynarodowa polityka ludnościowa
 • Demografia i migracje
 • Immigration policy of the European Union
 • Integration Policy for  immigrants from non-European Countries in Western Europe
 • Teorie migracji
 • Polityka imigracyjna i azylowa UE
 • Integracja społeczno-kulturowa imigrantów w UE
 • Integracja społeczno-kulturowa imigrantów z krajów muzułmańskich w UE

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

 1. Balicki J., Wells A., Asylum Seekers’ Policy v Integration Policy. Case Study of Kosovan Families In the East End of London (2003-2005), Trafford Publishing, Oxford UK, 2006.
 2. Balicki J., Stalker P., Polityka imigracyjna i azylowa. Wyzwania i dylematy, Wyd. UKSW, Warszawa 2006.
 3. Balicki J., Frątczak E., Nam Ch.B., Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, wyd. 2, Instytut Politologii UKSW, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007.
 4. Balicki J., Imigranci z krajów muzułmańskich w UE. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010.
 5. Balicki J., Wells A., The Pendulum Culture? Integration of Young Muslim Immigrants in East London, Trafford, Bloomington, IN (USA) 2011.
 6. Balicki J., Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.
 7. Balicki, Radykalizacja muzułmanów w Europie – przypadek Wielkiej Brytanii, w: J.Balicki, W. Necel (red.), Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne,  społeczno-kulturowe i etniczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017, s.115-134.
 8. Balicki J., Unia Europejska w prawicowym dyskursie w Polsce w świetle „europejskiego testamentu” Jana Pawła II, w: B. Rydliński, Sł. Sowiński, R. Zenderowski, Wolność. Wieczne wyzwanie, Wyd. Naukowe UKSW, Fundacja K. Adenauera, Warszawa 2018, s. 693-716.
 9. Balicki J., Zjednoczona prawica w Polsce wobec wyzwań kryzysu migracyjnego w Europie. Perspektywa politologiczno-etyczna, Wschodni Rocznik Humanistyczny, T. XVI (2019), No4, s. 63-83.
 10. Balicki J., Solidarność państw członkowskich UE w czasie kryzysu migracyjnego. Aspekt humanitarny – przypadek Grecji, „Studia Europejskie. Studies in European Affairs”, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Rok 24, Nr 3, 2020, s. 25-43.
Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content