Anna Skolimowska

dr hab. Anna Skolimowska, prof. uczelni

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: a.skolimowska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-9094-2231
Pełnione funkcje:
Biogram:

2019 – uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o polityce

2014 – kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2014 – prezes Fundacji Collegium Interethnicum

2012 – redaktor „Biuletynu Europejskiego”, Biuro ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski

2011 – adiunkt w Katedrze Instytucji Europejskich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2011 – praca doktorska obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce

2008-2011 – studia doktoranckie w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie

2011 – ukończenie kursu Profesjonalnej Analizy Prognozowania i Komunikacji, Akademia Dyplomatyczna Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

2009 – słuchacz International Summer School Seggau 2009State – Society – Religion: The European Model, (organizowany przez Uniwersytet Karola-Franciszka w Graz)

2006 – asystentka Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. kontaktów z Komisją Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE)

Podejścia teoretyczne i metodologiczne w studiach europejskich

Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej

Oblicza procesu instytucjonalizacji współczesnych stosunków międzynarodowych

Instytucjonalizacja w ramach Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony

  • Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych
  • Organizacje międzynarodowe
  • Europa w stosunkach międzynarodowych
  • Integracja europejska
  • Procesy decyzyjne w UE
  • Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
  • Podejścia badawcze w studiach europejskich
  • Formułowanie analiz w dyplomacji
  • Integracja gospodarcza
  • Seminarium licencjackie

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Książki:

Skolimowska A., Perceptions of the European Union in the International Relations, 2019.

Skolimowska, A., Jankowski, B., Unia Europejska i Polska wobec międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, 2016.

Skolimowska A. (red.), Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Warszawa 2015, ss. 226.

Skolimowska A., Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, Wyd. Cedewu, Warszawa 2014, ss. 164.

Skolimowska A., Konstruktywizm w studiach europejskich, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2013, ss. 335.

Skolimowska A. (red.), Teorie i metody w studiach europejskich, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2013, s. 199.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content