Piotr Bajda

dr hab. Piotr Bajda, prof. uczelni

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: p.bajda@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-3940-2421
Pełnione funkcje: Kierownik kierunku europeistyka
Biogram:

Absolwent Chrześcijańskich Nauk Społecznych na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w 1994, od 2007 r. wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 1994-1999 pracował w Fundacji St. Batorego i w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w 1999 zakładał warszawskie biuro Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej Inicjatywy Współpracy (PAUCI). W latach 2000-2004 był wicedyrektorem Instytutu Polskiego w Bratysławie; od 2005 do 2009 r. pracował w Ośrodku Studiów Wschodnich, a w latach 2013-2016 był przedstawicielem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na Polskę.

W latach 2006-2013 pracownik naukowy w Zakładzie Europy Środkowej Instytutu Studiów Politycznych PAN, gdzie w 2010 r. obronił doktorat.  Autor licznych publikacji naukowych, raportów eksperckich i artykułów publicystycznych.

transformacja w Europie Środkowej po 1989 r.

przemiany elit politycznych w Europie Środkowej

współpraca regionalna w formacie Grupy Wyszehradzkiej

Inicjatywy Trójmorza czy Dziewiątki Bukaresztańskiej

teoria decydowania politycznego

problematyka mniejszości narodowych i polityk etnicznych w regionie środkowoeuropejskim

  • Decydowanie polityczne (wykład),
  • Polska w Europie (konwersatorium)
  • Słowacja (konwersatorium)
  • Rosja i Niemcy wobec Europy Środkowo-Wschodniej (konwersatorium)
  • Formy współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej (konwersatorium)
  • Analiza decyzji politycznych (konwersatorium)
  • Elity polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej
  • Bezpieczeństwo energetyczne w Europie Środkowo-Wschodniej (wykład)
  • Polityka zagraniczna Polski (wykład)
  • Geopolityczne usytuowanie Europy Środkowo-Wschodniej (konwersatorium)

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Monografie:

(2010) Elity polityczne na Słowacji. Kręta droga do nowoczesnego państwa, Warszawa,

(2018) Małe państwo na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016, Kraków-Warszawa,

(2020) Inicjatywa Trójmorza 2016-2020 in statu nescendi, Warszawa,

(2016) wraz z Radosławem Zenderowskim, Polityka etniczna Słowacji, Warszawa,

(2013) redakcja Raportu polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej lipiec 2012 – czerwiec 2013, Warszawa,

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:

Stanowisko Czech i Słowacji wobec Inicjatywy Trójmorza – od inaugurującego szczytu w Dubrowniku po spotkanie w Lublanie, „Sprawy Międzynarodowe” tom 72, nr 2/2020,

wraz z Radosławem Zenderowskim, Europejska polityka Słowacji, „ETE Working Paper” tom 3, nr 3/2017,

(2018) Polityka Czech, Węgier i Słowacji wobec Ukrainy a ich relacje z Rosją: interes kosztem zasad? Wymiar dyplomatyczny, w: A. Supińska (red.), Lepiej nie będzie? Europa w dobie przesilenia, Kraków,

(2015) Współpraca wyszehradzka – nowe wyzwania w zmieniającej się Europie. Ocena polskiej prezydencji w V4 2012/13. Od minilateralizmu do makroregionu, w: K. Koźbiał (red.), Europa Środkowa. Central Europe, tom III, Oświęcim,

(2015) Wpływ czynnika etnicznego na rezultaty ostatnich wyborów parlamentarnych, prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego na Słowacji, w: H. Chałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek (red.), Polityka etniczna. Teoria, koncepcje, wyzwania, Lublin.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content