Zbigniew Stawrowski

prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Teorii Polityki i Myśli Politycznej
E-mail: z.stawrowski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-7545-7759
Pełnione funkcje: Dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie
Biogram:

Zbigniew Stawrowski (ur. 1958 w Szczecinie).

W latach 1976-1982 studiował na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym SGPiS. W roku 1980 współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów, członek Warszawskiej Komisji Koordynacyjnej oraz delegat na I Zjazd NZS w Krakowie w 1981 r.

W latach 1982-87 studiował na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1987-1993 asystent, a po obronie w 1993 roku pracy doktorskiej „Państwo i jego prawa jako królestwo urzeczywistnionej wolności w filozofii Hegla” (promotor J. Tischner) do roku 2004 adiunkt w Katedrze Filozofii Człowieka PAT.

W 1992 współzałożyciel Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie.

W latach 1994-2000 wicedyrektor w Instytucie Studiów Politycznych PAN.  W 1996 współzałożyciel i redaktor pisma „Civitas. Studia z filozofii polityki”. W 1997 roku współzałożyciel i pierwszy prorektor ds. studenckich Collegium Civitas.

Habilitacja w roku 2006 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie książki Prawo naturalne a ład polityczny.

W latach 2006-8 przewodniczący zespołu ds. aksjologii  konstytucji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Januszu Kochanowskim. Uczestnik seminariów Lucieńskich.

Od roku 2007 prof. nadzwyczajny a od 2016 zwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Współzałożyciel (w 2003 roku) i do dziś dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

myśl polityczna

filozofia polityki

religia a polityka

zderzenie cywilizacji

  • Klasyczna myśl polityczna
  • Nowożytna myśl polityczna
  • Filozofia polityki
  • Myśl polityczna Immanuela Kanta
  • Demonologia polityczna
  • Filozofia konstytucji

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Książki:

Solidarność znaczy więź AD 2020, Kraków 2020

Prawo naturalne a ład polityczny, Kraków 2006, 2018

Budowanie na piasku. Szkice o III RP, Kraków 2014

The Clash of Civilizations or Civil War, Kraków, 2013

Wokół idei wspólnoty, Kraków 2012

Niemoralna demokracja, Kraków 2008

Państwo I prawo w filozofii Hegla, Kraków 1994

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content