Piotr Mazurkiewicz

ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Teorii Polityki i Myśli Politycznej
E-mail: p.mazurkiewicz@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-1079-9904
Pełnione funkcje: Kierownik Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej
Biogram:

Religia i polityka, stosunki państwo-Kościół w państwie demokratycznym

Integracja europejska – aspekty kulturowe, religijne i aksjologiczne

Przemoc i jej unikanie w polityce

Ochrona danych osobowych w Kościele katolickim

Totalitaryzm

  • Etyka
  • Sekularyzacja i polityka religijna
  • Religious freedom in EU
  • Seminarium magisterskie
  • Projekt (tutoring)

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Książki:

Mazurkiewicz P., Ptaszek R. T., Młyńczyk Ł., Polityka wyznaniowa. Perspektywa Unii Europejskiej, Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi – Instytut Politologii – Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2019, ss. 175.

Mazurkiewicz P., Gierycz M., Wielecki K., Sulkowski M., Zarzecki M., Totalitaryzm w epoce postmodernizmu. Raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, ss. 202 (Plus: Mazurkiewicz P., Gierycz M., Wielecki K., Sulkowski M., Zarzecki M., Totalitariannism in the Postmodern Age, A Summary of the Report on Young People’s Attitudes to Totalitarniasm, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018).

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Mazurkiewicz P., Czy polityka może się obyć bez religii?, w: M. Marczewska-Rytko, D. Maj (red.), Politologia religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, s. 113-134.

Mazurkiewicz P., Wolny umysł w zniewolonym świecie, w: John Paul II Memorial Lectures, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2018, s. 211-239.

Mazurkiewicz P., Cathegory of progress in the Catholic social doctrine, w: M. Jevtić, M. Veković (eds.), Politology of religion. Biannual conference 2018. Conference proceedings, Center for Study of Religion and Religious Tolerance University of Belgrade – Faculty of Political Sciences, Belgrade 2019, s. 257-280.

Mazurkiewicz P., Non-discrimination Policy in the Context of the European Union, w: J.F. Adolphe, R.L. Fastiggi (eds), Equality and Non-discriminarion. Catholic Roots, Current Challenges, Pickwick Publications, Eugene, Oregon, 2019, s. 76-103.

Mazurkiewicz P., Europa i pojednanie, w: Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości, W. Pasierbek, A. Budzanowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, s. 299-318 (Europe and Reconciliation, in: The Decalogue for Poland on the Centenary of the Country’s Restoration of Independence, W. Pasierbek, A. Budzanowska (eds), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, s. 319-337).

Mazurkiewicz P., Gierycz M., Wielecki K., Sulkowski M., Zarzecki M., Les indécis décideront de l’avenir, w: Academie Roumaine, Fondation Nationale pour la Science et L’Art, La Roumanie – L’Europe 1918-2018, Bucarest 2019, s. 177-192.

Mazurkiewicz P., Gierycz M., Wielecki K., Sulkowski M., Zarzecki M., Totalitariannism in the Postmodern Age. Young People’s Attitudes to Totalitarianism, w: Peuple et Populisme, Identité et Nation, M. Feix, M.J. Thiel, P. H. Dembinski, Presse Universitaires de Strasbourg 2019, s. 61-87.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content