Janusz Balicki

prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki

 

prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki

kierownik Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją

e-mail:  j.balicki@uksw.edu.pl

 

 

 

CURRICULUM VITAE

2014-2020 – kierownik Katedry Polityk Publicznych IP UKSW

od 2011 – kierownik Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją UKSW

od 2003 – profesor w Katedrze Socjologii w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie

2001-2014 – kierownik Katedry Demografii Społecznej i Polityki Ludnościowej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW

2001 – mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW na czas nieokreślony

1996-2001 – kierownik Katedry Polityki Społecznej i Demograficznej ATK w Warszawie na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych

1994 – mianowanie na adiunkta przy katedrze Etyki Społecznej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych

1994 – praca habilitacyjna obroniona w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych, uzyskany stopień naukowy: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii

1984 – praca doktorska obroniona na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskany stopień naukowy: doktor teologii

1980 – praca magisterska obroniona w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Analiza oenzetowskich konferencji ludnościowych i społecznych pod kątem globalnej polityki ludnościowej i praw kobiet
 • Polska polityka społeczna, rodzinna i ludnościowa
 • Polityka migracyjna oraz integracja imigrantów z różnych kultur w UE
 • Polityka imigracyjna i azylowa UE
 • Zagadnienie integracji imigrantów z różnych kultur, szczególnie z krajów muzułmańskich
 • Zagadnienie humanizacji polityki imigracyjnej i azylowej UE

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Procesy demograficzne w Europie
 • Demografia społeczna
 • Demografia z elementami statystyki
 • Międzynarodowa polityka ludnościowa
 • Teorie migracji
 • Integracja społeczno-kulturowa imigrantów
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium doktoranckie

 

PUBLIKACJE

Monografie:

Balicki J., Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, ss. 367.

Balicki J., Wells A., The Pendulum Culture? Integration of Young Muslim Immigrants in East London, Trafford, Bloomington, IN (USA) 2011, ss. 236.

Balicki J., Imigranci z krajów muzułmańskich w UE. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, ss. 401.

Balicki J., Frątczak E., Nam Ch.B., Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, wyd. 2, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007, ss. 489.

Balicki J., Stalker P., Polityka imigracyjna i azylowa. Wyzwania i dylematy, Wyd. UKSW, Warszawa 2006, ss. 396.

Balicki J., Wells A., Asylum Seekers’ Policy v Integration Policy. Case Study of Kosovan Families In the East End f London (2003-2005), Trafford Publishing, Oxford UK, 2006, ss. 220.

Balicki J., Frątczak E., Nam Ch.B., Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie. T.1. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Warszawa 2003, ss. 537.

Balicki J., Skorowski H., Wokół początku życia i śmierci człowieka. Etyczne aspekty zapłodnienia in vitro i eutanazji, Piła 1990.

Balicki J., Miłość bliźniego wobec osób homoseksualnych, Gdańsk 1993, ss. 50.

Balicki J., Materiały audiowizualne i publikacje o charakterze seksualnym w USA oraz ich reglamentacja prawna, Gdańsk 1993, ss. 78.

Balicki J., Stanowiska wobec reglamentacji rynku pornograficznego w USA, Gdańsk 1993, ss. 114.

Balicki J., Zagadnienie reglamentacji rynku pornograficznego w społeczeństwie pluralistycznym. Studium społeczno-etyczne pornografii w USA, Gdańsk 1993, ss. 397.

Balicki J., Etyka seksualna podręcznika szkolnego pt. „Przysposobienie do życia w rodzinie”, Gdańsk 1988.

Redakcja prac zbiorowych:

Balicki J., Chamarczuk M. (red.), Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2013, ss. 403.

Balicki J. (red.), Migracje jako nowa kwestia społeczna, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2008, ss. 184.

Balicki J. (red.), Integracja kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2007, ss. 202.

 

Wykaz artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach (pobierz)

 

PROJEKTY BADAWCZE

Changes in the status and well being of asylum-seekers families in the UK in the light of the experiences of Kosovan families in the East End of London (Case study 2003-2005) – Badania realizowane w ramach Justice & Peace Office – the Refugee Development Project, Diecezji Brentwood w Wielkiej Brytanii. Wyniki badań opublikowane w Wielkiej Brytanii postaci książki: Balicki J., A.Wells, Asylum Seekers’ Policy v Integration Policy. Case Study of Kosovan Families In the East End f London (2003-2005), Trafford Publishing, Oxford UK, 2006, 220ss.

Tożsamość kulturowa dzieci imigrantów – rozdźwięk między wartościami kulturowymi kraju pochodzenia a wartościami kulturowymi nowego kraju. Badania prowadzone w Londynie (Newham College) w latach 2006-2009, przez Katedrę Demografii Społecznej i Polityki Ludnościowej, Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW, przy współpracy z dr Maciejem Dembskim z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Nicholasem Watersem z Surrey University (Wielka Brytania) i Anną Wells (konsultantem ds. uchodźców diecezji Brentwood oraz pfor. Wernerem Menskim (SOAS). Wyniki badań opublikowane w Wielkiej Brytanii w postaci książki: J. Balicki, A.Wells, The Pendulum Culture? Integration of Young Muslim Immigrants in East London, Trafford, Bloomington, IN (USA) 2011, ss. 236.

Badania ankietowe katechetów pod kątem stwierdzania przypadków „eurosieroctwa” wśród dzieci szkół Archidiecezji Gdańskiej, wrzesień – październik 2008.

 

Granty badawcze KBN

Udział w projekcie badawczym SGH (Instytutu Statystki i Demografii): Ocena zmian w postawach i zachowaniach reprodukcyjnych młodego i średniego pokolenia Polek i Polaków i ich wpływ na proces formownia i rozpadu rodzin i gospodarstw domowych (2001).

Udział w projekcie badawczym SGH (Instytutu Statystki i Demografii): Przemiany zachowań reprodukcyjnych w Polsce i ich konsekwencje dla tworzenia i rozpadu rodzin, związków i gospodarstw domowych – Polskie Badanie Retrospektywne 2006, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH.

 

Badania w ramach tzw. badań statutowych KBN

2001 – Społeczne konsekwencje przemian ludnościowych w Europie

2003 – Imigracja jako szansa dla starzejącej się Europy?

2005 – Emigracje Polaków do Wielkiej Brytanii po wejściu do UE

2007 – Wielokulturowość jako wyzwanie dla polityki imigracyjnej. Polityka integracyjna Wielkiej Brytanii

2009 – Integracja imigrantów muzułmańskich w UE. Wybrane zagadnienia

2011 – Prawo szariatu w Wielkiej Brytanii. Debata społeczno-polityczna

 

FUNKCJE

 • „Studia Gdańskie” – członek Rady Programowej
 • Członek Rządowej Rady Ludnościowej
 • Członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN
 • Członek Working Group on Migration and Asylum (WGMA) – COMECE Bruksela
 • Członek Rady Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

 

PRZYNALEŻNOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Oddział w Warszawie
 • Polskie Towarzystwo Demograficzne
 • Gdańskie Towarzystwo Naukowe
 • European Association for Population Studies
 • International Union for the Scientific Study of Population
 • Population Association of America

 

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy