FOCUS ON – V Konferencja Naukowa Studentów

FOCUS ON – V Konferencja Naukowa Studentów

Zapraszamy do udziału w V Konferencji Naukowej Studentów Nauk Społecznych UKSW „FOCUS ON”, organizowanej w dniu 31.01.2022 r. przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW w Warszawie. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najlepsze referaty studentów kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne i politologia, wybrane przez naszych wykładowców. Konferencji towarzyszy galeria posterów naukowych przygotowanych przez studentów.

Konferencja odbywa się w trybie on-line (MS Teams kanał: Konferencja Studencka). Zaczynamy o godz. 10.00. Link do kanału: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0pQNd_M-5j_pky_MKgaR0CWQBKXzQp5iqnMizfUxPTQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a189e77-2cc6-453e-aeee-a71a5f843f85&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Program konferencji: pobierz

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content