W sobotę 29 maja odbędą się już kolejne zajęcia, trwającego od grudnia 2020 roku, projektu Uniwersytet Młodego Badacza (UMB)

W sobotę 29 maja odbędą się już kolejne zajęcia, trwającego od grudnia 2020 roku, projektu Uniwersytet Młodego Badacza (UMB)

Uniwersytet Młodego Badacza (www.mlodybadacz.edu.pl) to przedsięwzięcie edukacyjne z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, realizowane przez Fundację Rozwoju UKSW w partnerstwie z Fundacją Stan i Urzędem Dzielnicy Bielany. Jego autorkami i kierowniczkami są dr Kinga Wojtas i dr Katarzyna Walecka z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji WSE.  UMB jest skierowany do dzieci w wieku 7-11 lat, które są ciekawe otaczającego je świata oraz chcą rozwijać  swoje pasje i zainteresowania. Celem UMB jest nie tylko poszerzanie wiedzy młodych badaczy, ale także zainspirowanie ich do stawiania dalszych pytań. Zajęcia zorganizowane są w trzech modułach obejmujących nauki humanistyczne, społeczne i biologiczne, a przez to promują bogaty dorobek UKSW.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content