Piotr Burgoński

dr Piotr Burgoński

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: p.burgonski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-7526-6175
Pełnione funkcje: Wicedyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
Biogram:

W 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie pracy Patriotyzm w Unii Europejskiej. Za swoją pracę doktorską otrzymał pierwszą nagrodę w IV Edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze, zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Od 2010 roku jest zatrudniony w charakterze pracownika badawczo-dydaktycznego Instytutu Nauk o Polityce i Administracji (wcześniej Instytutu Politologii) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie zajmuje stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów Europejskich w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich. Pełni funkcję wicedyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz pełni funkcję członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

Zajmuje się problematyką europejską, a w szczególności europejską polityką równościową i antydyskryminacyjną. Bada wymiar ideacyjny tej polityki, proces jej formułowania oraz zmiany w ostatnich dwudziestu latach. Drugim obszarem jego zainteresowań badawczych są relacje religii i polityki. W tym obszarze prowadzi badania dotyczące sposobu funkcjonowania religii w pluralistycznej sferze publicznej. Trzecim obszarem badań jest rola idei w polityce, zwłaszcza uwarunkowania ich wpływu na procesy polityczne.

  • Wprowadzenie do europeistyki
  • System polityczny UE
  • Procesy decyzyjne w UE
  • Tradycje ideowe w Europie
  • Debata publiczna
  • Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

1) Studia nad polityka antydyskryminacyjną

Burgoński P., Konflikt między równością a wolnością religijną w prawie pracy Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski” 2018 nr 2, s. 53-70.

Burgoński P., Odkrywanie związków języka i władzy. Analiza debat Parlamentu Europejskiego nad polityka równości płci z wykorzystaniem krytycznej analizy dyskursu, w: M. M. Brzezińska, P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Analiza dyskursu politycznego. Teoria, zastosowanie, granice naukowości, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, s. 135-169.

Burgoński P., Sposób nadzorowania przez Komisję Europejską implementacji równościowego i antydyskryminacyjnego prawa Unii Europejskiej w latach 2002-2015, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2016, nr 10, s. 243-254.

Burgoński P., The Catholic Church in the face of Europeanization of the Polish policy of Equality and non-discrimination. The Case of CAHVIO Convention, „Politics and Religion Journal (PRJ)” 2015 vol. 9, no. 2, pp. 249-267.

Burgoński P., Europeizacja polskiej polityki równościowej i antydyskryminacyjnej, „Przegląd Europejski” 2(25) 2012, s. 145-167.

2) Studia nad relacjami religii i polityki

Burgoński P., Religion and Polish Foreign Policy in the XXI century, “Politics and Religion Journal” 2020, vol. 14, no. 2, s. 337-359.

Burgoński P., Gierycz M. (red.), Religia i polityka. Zarys problematyki, Instytut Politologii UKSW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, ss. 700.

Burgoński P., Koncepcja narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznej, „Studia Gdańskie” t. 35 (2014), s. 125-135.

Burgoński P., Kościół wobec pluralizmu sfery publicznej, „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka” 2014 nr 1/2 (15/16), s. 54-64.

3) Varia

Burgoński P., Patriotyzm w Unii Europejskiej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2008, ss. 589.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content