Mariusz Sulkowski

dr Mariusz Sulkowski

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Teorii Polityki i Myśli Politycznej
E-mail: m.sulkowski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-2317-3671
Pełnione funkcje: Kierownik Kierunku Politologia; Sekretarz Czasopisma „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka”
Biogram:

Absolwent Polityki społecznej (UW), Europeistyki (UW) i teologii (UKSW), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (doktorat z wyróżnieniem: Pół wieku diaspory tureckiej w Niemczech). Sekretarz kilku międzynarodowych (m.in. Relations between Religion and Politics as a Subject of Research of Political Science, 30.11-1.12.2017 r.;  Hope, 18-20.10.2018; Secularism as a challenge for politics and political science, 12-13.12.2019 r.). Pełnił także funkcję członka Wydziałowej Komisji ds. Rekrutacji Cudzoziemców oraz odpowiedzialny był za koordynację współpracy Katedry z Instytutem Europejska Sieć Pamięć i Solidarność przy realizacji projektu Badanie stanu wiedzy i postaw młodzieży wobec totalitaryzmów.

Uczestniczył w tworzeniu ekspertyz i programów dla instytucji państwowych, m.in. dla Biura Analiz SejmowychStraży Granicznej, konsultacji w ramach spotkania przedstawicieli świata akademickiego w ramach inicjatywy wsparcia Ministerstwa Spraw Zagranicznych w obszarze promowania wolności religijnej (2019) a także organizacji pozarządowych (np. Fundacji Republikańskiej, Polityka migracyjna oparta na dobru wspólnym). Pełnił funkcje członka komisji stypendialnej im. Stefana Banacha (Kijów 2015 i 2016).

Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Od 2020 r. kierownik kierunku politologia.

teologia polityczna islamu

tożsamość europejska

relacje religii i polityki

myśl Erica Voegelina

totalitaryzm

myśl społeczna Kościoła

  • Islam w Europie
  • Nowożytna myśl polityczna
  • Myśl społeczna Kościoła
  • Współczesne ideologie polityczne
  • Historia filozofii
  • Prawa człowieka
  • Procesy dezintegracji w Europie

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Góralczyk K., Cisło W., Sulkowski M., The issue of hunger in the context of food security in Catholic social teaching, [in:] Sustainable Development Goals and the Catholic Church Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, Routledge 2020, p. 21-38.

Sulkowski M. (red.), Demokratyczne państwo prawa i jego przyszłość, Elipsa, Warszawa 2018.

Mazurkiewicz, M. Gierycz, K. Wielecki, M. Sulkowski, M. Zarzecki, Totalitaryzm w epoce postmodernizmu. Raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, ss. 206  więcej»

Sulkowski M., Ideologia Państwa Islamskiego, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka 22(2018), s. 211-228 (link).

Sulkowski M., Secularism, freedom of religion and human rights as the foundations of Liberal democracy – their perception in christianity and islam, 10 years of Politics and Religion Journal, Belgrad 2017, s. 85-100 (link).

Sulkowski M., Islamska rekonkwista w Turcji, [w:] Andrzej Szabaciuk, Dariusz Wybranowski, Radosław Zenderowski, Religia w konfliktach etnicznych. Tom 1, KUL, Lublin 2016, s. 241-255.

Sulkowski M., Zagadnienie demokracji i totalitaryzmu w myśli Józefa Ratzingera / Benedykta XVI, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka 21(2017), s. 107-122 (link).

Sulkowski M., Świeckość, wolność religijna i prawa człowieka jako fundamenty demokracji liberalnej – percepcja w chrześcijaństwie i islamie [w:] Ryszard Michalak (red.), Implementacja zasad religijnych w sferze politycznej, Zielona Góra 2016, 129-142 (link).

Sulkowski M., Normatywna polityka zewnętrzna Unii Europejskiej w obliczu konfliktu w Kosowie [w:] Anna Skolimowska (red.), Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Elipsa 2015, s. 99-138.

Sulkowski M., Pół wieku diaspory tureckiej w Niemczech. Społeczność turecka w Republice Federalnej Niemiec – procesy migracji i integracji po 1961 roku, Elipsa, Warszawa 2012, ss. 287.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content