Małgorzata Pawlus

dr Małgorzata Pawlus

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Polityk Publicznych
E-mail: m.pawlus@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-9601-8568
Pełnione funkcje: Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej
Biogram:

Pani Małgorzata Pawlus w 2005 r. rozpoczęła pracę w UKSW na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych jako pracownik naukowo-dydaktyczny (stanowisko asystenta). W 2009 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (obroniona praca doktorska pt. Ruch feministyczny w polskiej przestrzeni politycznej w latach 1997-2005; promotorem był ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki).  Od 2010 r. pracowała na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW. Pełnione funkcje i inne zadania: stanowisko zastępcy i następnie kierownika studiów niestacjonarnych na kierunkach Politologia i Europeistyka (2010-2014), stanowisko Kierownika Zakładu Polityki Ludnościowej i Migracyjnej w Katedrze Polityk Publicznych IP (2014-2018),  członek Wydziałowej i Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej (w latach 2013-2018).  Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej (od 2019).

Polityka ludnościowa, polityka rodzinna i współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin m.in. Związek Dużych Rodzin Trzy Plus (wsparcie eksperckie, recenzowanie opracowań, współudział w badaniach pilotażowych „Certyfikat – Samorząd Przyjazny Rodzinie”).

  • Bezpieczeństwo społeczne – wykład i ćwiczenia
  • Demografia społeczna – wykład
  • Ruchy społeczne – konwersatorium i wykład
  • Seminarium licencjackie

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Chamarczuk M., Pawlus M. (red.), Sytuacja demograficzna w Polsce. Aspekty politologiczno-etyczne, Warszawa 2015.

Broda-Wysocki P., Dylus D., Pawlus M. (red.) Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie, Warszawa 2016.

Pawlus M., Rodziny w Polsce – charakterystyka demograficzna, „Studia BAS” 2016 nr 1(45) 2016;

Pawlus M., Funkcje rodziny, „Kwartalnik naukowy Fides et ratio” 2016 nr 3(27).

Pawlus M. Sekwencyjne podejście do pracy i życia rodzinnego wg N. Gilberta w: M. Luty-Michalak, O. Kotowska-Wójcik (red.), Kobieta w przestrzeni publicznej. Dialog-praktyka-nauka, Warszawa 2017.

Pawlus M., Feminizacja migracji w: S. Przytuła (red.), Migracje międzynarodowe i ekspatriacja. Perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa, Warszawa 2017.

Pawlus M., Ruchy społeczne rodziców w Polsce w: J. Z. Sawicki (red.), Ruchy społeczne w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, Lublin 2018.

Pawlus M., Migracje międzynarodowe w Unii Europejskiej w świetle statystyk Eurostatu w: M. Trojanowskia-Strzęboszewska, J. Balicki  (red.), Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Wyzwania, Warszawa 2020.

Pawlus M. i in., Combating legal and cultural forms of discrimination against women from the point of view of Catholic social teaching, w: Katarzyna Cichos, Jarosław A. Sobkowiak, Ryszard F. Sadowski, Beata Zbarachewicz, Radosław Zenderowski, Stanisław Dziekoński (red.), Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN’s Agenda 2030, Routledge, London 2020.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content