Karolina Dłuska

mgr Karolina Dłuska

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: k.dluska@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-5024-3412
Pełnione funkcje:
Biogram:

relacje państwo-Kościół

obecność Kościoła w życiu publicznym

  • Nauka o państwie i polityce (ćwiczenia)
  • System polityczny RP (ćwiczenia i konwersatorium)
  • Komunikowanie społeczne (konwersatorium)

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Artykuły w czasopismach:

  • Dłuska, Związek publicznej obecności Kościoła w Polsce z preferencjami wyborczymi elektoratu w 2011 roku, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica 2019, nr 23 (301), s. 72-92.
  • Dłuska, Laicyzm: punkt docelowy czy ślepa uliczka?, NURT SVD 2019, nr 1/2019, s. 150-160.
  • Dłuska, Kościół – aktor w przestrzeni publicznej i sferze politycznej, NURT SVD 2018, nr 2/2018, s. 199-214.
  • Dłuska, Nauka religii w szkole publicznej – kościelny przywilej czy służba demokracji?, NURT SVD 2017, nr 2/2017, s. 336-353.

Artykuły w pracach zbiorowych:

  • K. Dłuska, Relacje państwo – Kościół. Kontynuacja myśli nauczyciela, w: B. Rydliński, S. Sowiński, R. Zenderowski (red.), Wolność wieczne wyzwanie, Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2018, s. 149-155.
Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content