Grzegorz Abgarowicz

dr Grzegorz Abgarowicz

Dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Polityki Bezpieczeństwa
E-mail: g.abgarowicz@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-2450-6770
Pełnione funkcje:
Biogram:

2014 r. – adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych WNHiS UKSW

2013 r. – pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

od 2012 r. – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2012 r. – 2014 r. – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej

2012 r. – praca doktorska „Ochrona ludności w warunkach konfliktu zbrojnego w Polsce” obroniona na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, uzyskany stopień naukowy: doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

Długoletni pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracja (Radcy Ministra) oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Współpracownik British Standards Institution (audytor Systemów Zarządzania Ciągłością Działania oraz Systemów Zarządzania Ryzykiem).

Normy i standardy jako podstawowy element budowy bezpieczeństwa organizacji

Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń

Ochrona ludności w warunkach konfliktów zbrojnych

Funkcjonalny wymiar bezpieczeństwa państwa

Zarządzanie informacją i komunikacja w sytuacjach zagrożeń

Analiza ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa narodowego

  • Bezpieczeństwo państwa
  • Bezpieczeństwo organizacji
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Planowanie obronne
  • Planowanie cywilne
  • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
  • Bezpieczeństwo publiczne: Strategie komunikowania w sytuacjach zagrożeń

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Zurückhaltung in der Krise. Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit des Ausnahmezustandes in Polen [w:] Ausnahmezustand Theoriegeschichte – Anwendungen – Perspektiven (red. M. Lemke), Wydawnictwo Springer

Organisation of Execution of Police Tasks in the Context of Risk Management Process [w:] Scientific Journal of Bielsko-Biała School of Finance and Law

Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania – zagadnienia wybrane. Proponowane kierunki zmian. 

Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego, Wydawnictwo CNBOP-PIB

Wsparcie logistyczne działań służb ratowniczych przez organy zarządzania kryzysowego, Wydawnictwo CNBOP-PIB

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wymiar teleinformatyczny

Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk, Wydawnictwo CNBOP-PIB

Zmiana sposobu postrzegania bezpieczeństwa państwa i jego obywateli w świecie społeczeństwa sieciowego, Człowiek i Społeczeństwo

Kreacja zniszczenia – polityka, wojna cywile, Cywilizacja

Zarządzanie bezpieczeństwem w przypadku zagrożeń terrorystycznych, Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum, Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content