Bartosz Rydliński

dr Bartosz Rydliński

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich
E-mail: b.rydlinski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0002-5676-8639
Pełnione funkcje:
Biogram:

Adiunkt z Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW, współzałożyciel Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. W 2013 roku na UKSW obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Myśl polityczna Naomi Klein w kontekście neoliberalnego kapitalizmu”. Absolwent Studium Polityki Zagranicznej Akademii Dyplomatycznej PISM. Visiting scholar na Uniwersytecie Georgetown w 2014 roku, były stypendysta Carnegie Endowment for International Peace.

Jest członkiem międzynarodowych sieci analityczno-badawczych: Younger Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security (YGLN) przy European Leadership Network (Wielka Brytania) oraz Fresh Look at Eastern European Trends (FLEET) przy FES Regional Office for Cooperation and Peace in Europe (Austria).

Prowadził zajęcia oraz wykłady gościnne na uniwersytetach w USA, Niemczech, Rosji, Ukrainie, Republice Czeskiej, Macedonii Północnej oraz Słowenii.

Zmiany ideowe europejskiej socjaldemokracji w kontekście procesów globalizacyjnych, relacje lewicy politycznej w Stanach Zjednoczonych i Europie z postępowymi ruchami społecznymi, badania na think tankami oraz ich wpływem na proces decydowania politycznego w warunkach demokracji liberalnej, krytyczna analiza autorytarnego populizmu.

  • System transition in Central and Eastern Europe – from authoritarian socialism to neoliberal democracy
  • Current international relations – from global order to worldwide chaos
  • Historia myśli ekonomicznej
  • Transformacja systemowa w Europie Środkowo-Wschodniej
  • Wprowadzenie do ekonomii
  • Międzynarodowe stosunki polityczne
  • Politics of Russia and Eastern Europe
  • Środkowoeuropejskość – zarys idei
  • Tradycje ideowe lewicy
  • Rosja i Niemcy wobec Europy Środkowo-Wschodniej

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

B. Rydliński, Viktor Orbán – First Among Illiberals? Hungarian and Polish steps towards populist democracy, „Modelling the New Europe” nr 26, Kluż-Napoka 2018, s. 95-107

B. Rydliński, Economic crisis as a factor of the neoliberal policy in Poland, “Prakseologia” nr 159, Warszawa 2017, s. 39-62.

B. Rydliński, American think tanks perspective of the European identity in foreign affairs, w: A. Skolimowska (red.), Perceptions of the European Union’s identity in the International Relations, Routledge, Nowy Jork-Londyn 2019, s. 204-215.

R. Chwedoruk, B. Rydliński, Porażka partii peryferii w drodze do centrum- analiza geografii wyborczej SLD, w: A. Pacześniak (red.), Anatomia porażki wyborczej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018. s 195-219.

B. Rydliński, Porażka wyborcza jako otrzeźwienie ideologiczne. Studium przypadku brytyjskiej Partii Pracy i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, w: A. Pacześniak (red.), Anatomia porażki wyborczej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018. s 247-265.

B. Rydliński, Trump antyglobalista? Znaczenie przegranych amerykańskiego kapitalizmu w wyborach prezydenckich 2016 roku, w: F. Pierzchalski, B. Rydliński (red.), Autorytarny populizm w XXI wieku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017, s. 201-213.

B. Rydliński, Wolny rynek jako antydemokratyczna utopia. Alterglobalistyczna krytyka neoliberalnego kapitalizmu, w: M. Mikołajczyk, M. Karwat (red.), Politologii model krytyczny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017, s. 53-64.

B. Rydliński, „Seattle/N30” – mit założycielski ruchu alterglobalistycznego, w: E. Ponczek, A. Sepkowski, M. Rekść (red.), Mity polityczne i stereotypy w pamięci zbiorowej społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 299-308.

B. Rydliński, Between Impact and Delusion: The Role of American Think Tanks in Political Decision-Making – A Case Study of American Policy towards the Russian Federation after Annexation of Crimea, „Historia i Polityka” nr 32(39), Toruń 2020, s. 123-138.

B. Rydliński, Between Vision and Scandal. Analysis of Bernie Sanders and Donald Trump’s Language During the American Presidential Primaries, „Historia i Polityka” nr 26(33), Toruń 2018, s. 29-41.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content