Sławomir Sowiński

dr hab. Sławomir Sowiński, prof. uczelni

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Teorii Polityki i Myśli Politycznej
E-mail: s.sowinski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0003-1324-121X
Pełnione funkcje:
Biogram:

relacje państwo–Kościół

etyka polityczna

współczesne państwo narodowe

współczesna polska scena polityczna

  • Etyka polityczna
  • Współczesne konflikty społeczne
  • Państwo narodowe w XXI w.
  • Cywilizacja i kultura europejska

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Książki:

Europa drogą Kościoła, Zjednoczona Europa w nauczaniu Jana Pawła II, (z R. Zenderowski) Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków 2003.

Religia i konserwatyzm, sprzymierzeńcy czy konkurenci, (red. z P. Mazurkiewicz), Ossolineum, Wrocław,  2004 .

Ile Kościoła w polityce, ile polityki w Kościele, (red. z P. Mazurkiewicz), wyd. Św. Jacka, Katowice 2009.

Boskie, cesarskie, publiczne. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej w latach 1989-2010, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2012.

Etyka w życiu publicznym, (red.) Instytut Nauk Politycznych UW, Instytut Politologii UKSW, Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, Warszawa 2012.

Bunt mas czy kryzys elit, (red. z A. Dylus),  Wrocław 2018.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content