Paweł Kaczorowski

dr hab. Paweł Kaczorowski, prof. uczelni

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Instytut: Nauk o Polityce i Administracji
Katedra: Teorii Polityki i Myśli Politycznej
E-mail: p.kaczorowski@uksw.edu.pl
Nr ORCID: 0000-0001-7461-3959
Pełnione funkcje:
Biogram:

Urodzony w Warszawie w 1957 roku , studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Filozofii UW pod kierunkiem Krzysztofa Michalskiego. Członek Zespołu do Badań Filozoficznych Podstaw Nauk o Człowieku założonego i prowadzonego przez Krzysztofa Michalskiego. Magisterium (1981) i doktorat (1987) z klasycznej filozofii niemieckiej. Od 2005 roku profesor UKSW. Mieszka w Warszawie. Zainteresowania: muzyka i literatura piękna.

Działalność naukowa: w latach 1997 – 2010 redaktor naczelny pisma Civitas. Studia z filozofii politycznej. Od 1997 roku stale współpracuje z Instytutem Studiów Politycznych PAN w Warszawie (członek Rady Naukowej ISP PAN). Od 2017 roku stale współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Totalitaryzmami w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Związany naukowo z zespołem czasopisma Teologia Polityczna w Warszawie.

filozoficzne aspekty teorii państwa i teorii polityki, zwłaszcza niemieckiej

Carl Schmitt i jego dzieło

teoria epoki nowoczesnej

filozoficzne problemy nauk społecznych i humanistycznych

semantyka historyczna

  • Nauka o państwie i polityce
  • Historia filozofii
  • Historia instytucji politycznych w wieku XVII i XVIII
  • Historia instytucji politycznych w wieku XIX i XX
  • Teoria polityki i teoria państwa
  • Totalitaryzm i jego epoka – wiek XX
  • Udział w konferencji z referatem (ćw.)
  • Seminarium licencjackie
  • Seminarium magisterskie
  • Seminarium doktoranckie

Link do PBN: zobacz pełną listę publikacji

Książki:

My I Oni . Filozofia polityczna Carla Schmitta z okresu Republiki Weimarskiej (1999)

Państwo w czasach demokracji (2005)

Nauka o państwie (red. nacz. podręcznika dla studentów SGH)

 

Ponadto liczne rozprawy i artykuły w periodykach naukowych polskich i zagranicznych.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content