W semestrze letnim zajęcia odbywają się w formie zdalnej

W semestrze letnim zajęcia odbywają się w formie zdalnej

Zgodnie z decyzją Dziekana WSE w semestrze letnim 2020/2021 na kierunku politologia, europeistyka i bezpieczeństwo wewnętrzne wszystkie zajęcia będą prowadzone metodami i technikami kształcenia na odległość określonymi w Zarządzeniu nr 14/2021 Rektora UKSW.

Skontaktuj się z nami
Kontakt

© 2021 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Skip to content