Zapraszamy na seminarium pt. Polska w strefie Schengen

schen2Z okazji 10 lat uczestnictwa Polski w strefie Schengen zapraszamy do udziału w jubileuszowym seminarium Polska w strefie Schengen. Granice Schengen na granicach Polski, które odbędzie się 17 kwietnia 2018 r. w godz. 11.30-16.15 w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Politologii UKSW we współpracy z Instytutem Europeistyki KUL i Instytutem Europeistyki UW oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Program seminarium można pobrać TUTAJ

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale możliwy wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: szanna@kul.lublin.pl. Liczba uczestników jest ograniczona, a zgłoszenia przyjmujemy do 12.04.2018 r.

Seminarium zostało objęte Honorowym Patronatem przez Przedstawicielstwo KE w Polsce. Patronatu udzieliło temu wydarzeniu także Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich.

Seminarium jest częścią projektu badawczego zat. 10 lat Polski w strefie Schengen -€“ doświadczenia i wyzwania na przyszłość, realizowanego w Instytucie Politologii UKSW. Projekt ukierunkowany jest na analizę dotychczasowego rozwoju strefy Schengen, ukazujących jej specyfikę jako obszaru integracji europejskiej, a także wskazujących główne wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem systemu Schengen w obliczu aktualnych wydarzeń w UE. Motywem przewodnim tego projektu jest pokazanie strefy Schengen przez pryzmat polskiego w niej członkostwa i polskich doświadczeń zakresie kontroli granic zewnętrznych UE (w tym analiza procesu dostosowawczego oraz funkcjonowania Polski w strefie Schengen w latach 2008-2018). W ramach projektu badania prowadzone są w ujęciu prawnym i politologicznym i obejmą trzy zasadnicze wymiary funkcjonowania strefy Schengen: koncepcyjno-polityczny, prawno-instytucjonalny, organizacyjno-operacyjny.

 Planowanym efektem projektu jest przygotowanie kilkunastu analiz politologicznych i prawnych, które złożą się na wydanie specjalnego, tematycznego numeru czasopisma „Przegląd Europejski”, wydawanego przez Instytut Europeistyki UW. Planowany termin wydania tego numeru to ostatni kwartał 2018 r. 

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Erasmus+

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy