Sprawozdanie z konferencji pt. Od Afganistanu po Zambię. Jaka współpraca rozwojowa po 2015 roku?

rozwojOd Afganistanu po Zambię. Jaka współpraca rozwojowa po 2015 roku? to temat międzynarodowej konferencji, którą dnia 21 stycznia 2016 roku zorganizowały: Instytut Politologii UKSW w Warszawie (Zakład Stosunków Międzynarodowych), Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Collegium Interethnicum (http://interethnicum.pl/). Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

 

Gościem honorowym konferencji była Marjeta Jager – zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju. Rok 2015 był rokiem wyjątkowym i jednocześnie bardzo ważnym, jeśli chodzi o kwestie zwalczania ubóstwa w skali globalnej. Nasz świat. nasza godność. nasza przyszłość – powiedziała Jager, przywołując główne motto obchodzonego w 2015 roku pierwszego Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju. Świat osiąga międzynarodowy postęp, jeśli chodzi o pomoc rozwojową. Jednak nowe ramy wymagają od nas abyśmy skupili się m.in. na dostępie do sprawiedliwości, na równym prawie, ważne są także kwestie m.in. industrializacji (…) Jesteśmy zaangażowani w realizacje tych celów i będziemy wspierać poszczególne państwa. Jest to ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. Nie ma lepszego sposobu, niż ta dzisiejsza warszawska konferencja, by zamknąć Europejski Rok na rzecz Rozwoju – podsumowała kończąc swoje wystąpienie.

 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał ks. prof. UKSW dr hab. Maciej Bała, prorektor ds. prorektor ds. studenckich i kształcenia. Ze strony współorganizatora gości witała Kinga Schlesinger, p.o. Kierownika Wydziału Politycznego Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego oraz środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych. Wśród gości znaleźli się m.in. Joanna Wronecka – Podsekretarz Stanu ds. współpracy rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, J.E. Bwalya S.K. Chiti – Ambasador Republiki Zambii w Polsce, Mariana Wes – Przedstawiciel Banku Światowego w Polsce, Mariola Ratschka – p.o. Dyrektora, Specjalista ds. Informacji Publicznej z Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, Dorota Panczyk-Piqueray – Analityk ekonomiczny, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, Zuzanna Kierzkowska – Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Jan Szczyciński – specjalista w zakresie komunikacji rozwojowej w Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Jan Bazyl – dyrektor biura w Grupie Zagranica oraz prof. UKSW dr. hab. Andrzej Gąsowski. Spotkanie prowadziła Redaktor Agnieszka Lichnerowicz, szefowa redakcji zagranicznej Radia TOK FM.

 

Wśród licznie przybyłych gości konferencji (w liczbie ponad 220) byli przedstawiciele: korpusu dyplomatycznego (ambasadorzy i dyplomaci), ośrodków akademickich, gdzie podejmuje się badania międzynarodowej współpracy rozwojowej, biznesu, reprezentanci organizacji pozarządowych, media oraz społeczność akademicka Instytutu Politologii UKSW w Warszawie.

 

Mariola Ratschka z Ośrodka Informacji ONZ w Polsce, wskazała, iż Milenijne Cele Rozwoju skierowane były do państw najsłabiej rozwiniętych i dotyczyły przede wszystkim redukcji ubóstwa, były to cele nastawione na społeczeństwo i realizowane w oparciu o różne partnerstwa. Teraz te cele zostały rozszerzone, zostały przekształcone w cele zrównoważonego rozwoju i każde państwo ma swoja rolę do spełnienia w realizacji i osiągnięciu tych celów.

 

Należy pamiętać, iż przechodząc od celów milenijnych na cele zrównoważonego rozwoju eliminacja ubóstwa wymaga już wielosektorowego podejścia – zaznaczyła Mariana Wes z Banku Światowego w Polsce. Dalej podkreśliła, iż chcąc spojrzeć na eliminacje ubóstwa trzeba spojrzeć także na sektor biznesowy i finansowy. Trzeba spojrzeć wielowymiarowo. Wiele obszarów trzeba uwzględnić. Jednak prawdziwe wyzwanie będzie dotyczyło implementacji, wdrażania tego wszystkiego i to będzie działo się na poziomie poszczególnych państw wdrażających i realizujących zadania nastawione na realizację nowoprzyjętych celów zrównoważonego rozwoju – tzw. Agendy 2030.

 

Przechodząc do przykładów, jak pomoc rozwojowa wyglądała i jakie wyzwania dalej stoją przed krajami zarówno jej udzielającymi, jak i korzystającymi z tej pomocy – J.E. Bwalya S.K. Chiti – Ambasador Republiki Zambii w Polsce, wskazał, iż w Zambii owa współpraca rozwojowa stanowiła bardzo istotny punkt wszystkich prowadzonych negocjacji. Sukcesem na realizację każdego z zadań i z celów jest przede wszystkim dobra rządność. W swoim wystąpieniu wskazał również na eliminację ubóstwa, czyli wyzwanie przed którym do dziś stoi Zambia.

 

W Agendzie 2030 najważniejsze jest wdrażanie – powiedziała Minister Joanna Wronecka z MSZ. Istotnym jest, by wszyscy członkowie czy to ONZ czy innych państw i organizacji – pamiętali o tym – wdrażanie i raportowanie. Gdy mówimy o rozwoju szeroko pojętym ważne jest by zachodził związek pomiędzy bezpieczeństwem i dobrym zarzadzaniem (…) należy wypracować pewne mechanizmy, które pozwolą nam skutecznie działać.

 

W dalszej części konferencji, Zuzanna Kierzkowska – Dyrektor DWR MSZ, podkreśliła, niejako uzupełniając wystąpienie pani minister, iż pracując nad przyjęciem w Polsce nowych zadań nastawionych na realizację celów z Agendy 2030 – starano się, już na etapie prac koncepcyjnych, uwzględniać to co dzieje się na arenie globalnej.

 

Konferencja stanowiła podsumowanie zakończonego pierwszego Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju. Jednak jej głównym celem było określenie jak owa współpraca rozwojowa ma wyglądać dalej, po 2015 roku.

Rok 2015 – jako termin realizacji Milenijnych Celów Rozwoju – przyczynił się do pogłębienia dyskusji nad oceną dotychczasowych efektów współpracy rozwojowej, jej ewolucji, jaka zachodzi od początku XXI wieku oraz nowych założeń mających być podstawą współpracy rozwojowej po tym okresie. Niewątpliwie był to dobry moment do podjęcia debaty nad aktualnym stanem oraz perspektywą polityki rozwojowej największego z donatorów, jakim jest Unia Europejska, a także państw takich jak Polska, które pomimo wielu własnych wyzwań gospodarczych coraz aktywniej zabierają głos w międzynarodowej dyskusji na temat współpracy rozwojowej.

Cel konferencji został osiągnięty. Jednak dyskusja nadal pozostaje otwarta. Potrzebne jest prowadzenie wielu inicjatyw, w tym również naukowych w zakresie m.in. wypracowywania ram i konkretnych mechanizmów realizacji, przyjętych Agendą 2030, celów.

 

Link do filmu o konferencji: https://drive.google.com/file/d/0B1KDsVH1l2huV1IwZGM0MW5jZ0U/view?usp=sharing

 

Link do storify: http://sfy.co/b0teo

 

Relacja na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/polska/news/160121_konf_pl.htm

 

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Erasmus+

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy