Konferencja pt. Demokracja, demokracja nieliberalna czy neoautorytaryzm?

neoautorytaryzmInstytut Politologi UKSW zaprasza na konferencję pt. Demokracja, demokracja nieliberalna czy neoautorytaryzm? Partie i systemy polityczne, która odbędzie się 29 listopada 2018 r. na terenie kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Zgłoszenia do 30 września 2018 r.

Wychodząc poza dominujące w ostatnim dwudziestoleciu badania politologiczne, które koncentrowały się z jednej strony na tryumfie demokracji, a z drugiej na żywotności autorytaryzmów, niniejsza konferencja poświęcona jest nowej, współczesnej wersji porządku, nazywanego najczęściej demokracją nieliberalną lub też „neoautorytaryzmem”. Obserwujemy, że stare partie, a także nowopowstające ugrupowania, coraz częściej kwestionują pryncypia demokracji liberalnej. Celem konferencji będzie zatem naukowa refleksja dotycząca zmian zachodzących we współczesnych demokracjach, a w szczególności:

 • kryzysu partii politycznych;
 • zmiany zachowań wyborczych;
 • wzrostu tendencji populistycznych;
 • nowych kanałów partycypacji i komunikacji politycznej;
 • przebudowy instytucji i porządku politycznego.

 

Konferencję otworzy panel z udziałem prof. Olgi Gyrafsovej (Universytet Comeniusa w Bratysławie), prof. Michaela Minkenbera (Univesrytet Europejski Viadrina), dr Andrasza Biro-Nagy (Wegierska Akademia Nauk), prof. Michala Kubata (Uniwerstet Masaryka w Czechach), dr Simony Guerra (Uniwersytet w Leicester w Wielkiej Brytanii).

 

Zgłoszenie udziału w konferencji oraz abstrakty (do 600 znaków) prosimy przesyłać za pomocą elektronicznego formularza https://wnhis.uksw.edu.pl/node/1361 do 30 września 2018 r. Informacja o przyjęciu referatów zostanie przesłana do 10 października. Koszt udziału w konferencji wynosi 250 zł i 200 zł dla doktorantów. Opłata pokrywa wyżywienie, obsługę konferencji oraz wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Adres konferencji: konferencja.politologia@uksw.edu.pl

Język konferencji polski i angielski. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne

Rada Naukowa Konferencji

 • Prof. dr hab. Klaus Ziemer, UKSW w Warszawie
 • Prof. Dr hab. Marek Bankowicz , UJ
 • Prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska –Myślik, UP w Krakowie
 • Prof. dr hab. Antoni Dudek, UKSW w Warszawie
 • Dr hab. Prof. UW Ewa Marciniak, UW
 • Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski UWr
 • Dr hab. Prof. UŚ Agnieszka Turska-Kawa, UŚ
 • Prof. dr hab. Jacek Wojnicki UW

Komitet organizacyjny

Erasmus+

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy