Zapraszamy na konferencję nt. współpracy chrześcijan i muzułmanów

wwwSerdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Współpraca międzyreligijna w kontekście migracji i zagrożenia bezpieczeństwa w Europie. Wyzwania dla islamu i chrześcijaństwa. Termin: 24 maja 2017 r. (środa), godz. 10.00 – 17.00. Miejsce: kampus UKSW, ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, Aula Schumana (budynek nr 21).

Celem konferencji jest podjęcie refleksji nad wyzwaniami, jakie stawia przed instytucjami religijnymi (chrześcijańskimi i muzułmańskimi) wzrost lęku przed islamem, poczucie zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego i publicznego występujące w społeczeństwach Europy (także w Polsce) w związku z napływem imigrantów i uchodźców z krajów muzułmańskich oraz atakami terrorystycznymi w Zachodniej Europie.

Konferencja składająca się z trzech tematycznych paneli z udziałem przedstawicieli zagranicznych jak i krajowych instytucji muzułmańskich oraz ekspertów w dziedzinie islamu – stworzy szansę wspólnej debaty z udziałem wszystkich członków Konferencji i podejmie próbę uzyskania odpowiedzi na pytania, które stawiane są obecnie islamowi w Europie.

Organizacja:

Konferencja przygotowywana jest przez Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW); Katedrę Polityk Publicznych; Katedrę Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Politologii UKSW; Katedrę Islamistyki i Arabistyki Uniwersytetu Warszawskiego, przy współpracy z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, Radą Episkopatu ds. Migracji, Pielgrzymek i Turystyki, Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz Centrum Kultury Islamu w Londynie.

  • Prosimy o potwierdzenie udziału do 17 maja 2017 r.
  • Karta zgłoszenia (pobierz)

 

Program ramowy:

9.30 – 10.00 Rejestracja

10:00 – 10:15 Uroczyste otwarcie

10:15 – 12:00 PANEL I: Diagnoza: przyczyny poczucia zagrożenia oraz  jego racjonalność

Moderator: prof. Janusz Danecki – Director of the Institute of Arab and Islamic Studies at Warsaw University

12:00 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 14:00 PANEL II: Wyzwania dla islamu

Moderator:  prof. UKSW  Janusz Balicki

Przerwa: 14:00-14:30

14.30 – 16.15 PANEL III: Współpraca muzułmańsko-chrześcijańska

Moderator: prof. Katarzyna Pachniak  – Faculty of Oriental Studies, Department of Arabic and Islamic Studies

16:15 Zakończenie konferencji

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy