Ważne strony

 

Instytucje państwowe:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:   http://www.nauka.gov.pl/

Polska Akademia Nauk:  http://www.pan.pl/

Polska Komisja Akredytacyjna:  http://www.pka.edu.pl/index.php

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów:   http://www.ck.gov.pl/

System informacji o szkolnictwie wyższym POL-on:  https://polon.nauka.gov.pl/

Nauka Polska:  http://www.nauka-polska.pl/

Ośrodek Przetwarzania Informacji:  http://www.opi.org.pl/

Nauka w Polsce PAP:  http://naukawpolsce.pap.pl/

 

Strony z e-bookami i artykułami:

Czytelnia internetowa ibuk:  http://www.ibuk.pl/

LiberiLibri:   http://liberilibri.pl/

e-Publikacje Nauki Polskiej:  http://www.epnp.pl/

 

Bazy bibliograficzne:

Polska Bibliografia Naukowa:  https://pbn.nauka.gov.pl/

Polska Baza Cytowań POL-index:  https://pbn.nauka.gov.pl/pci/

Index Copernicus:  http://indexcopernicus.com/

BazHum:  http://www.bazhum.pl/

CEJSH:  http://cejsh.icm.edu.pl/

CEEOL:  http://www.ceeol.com/

 

Badania naukowe:

Biuro ds. Badań Naukowych UKSW:  http://bbn.uksw.edu.pl/

Narodowe Centrum Nauki:   http://www.ncn.gov.pl/

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:  http://www.ncbir.pl/

Nauka i Rozwój:    http://naukairozwoj.pl/

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej:  http://www.fnp.org.pl/

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki:   http://www.pnfn.pl/pl/index.php

Fundusze Norweskie:   https://www.eog.gov.pl/

Logowanie do systemu OSF:  https://osf.opi.org.pl/app/toModule.do?prefix=/adm&page=/autentykacja.do?do=wyloguj

 

Portale akademickie:

Forum Akademickie:    http://forumakademickie.pl/

Eurostudent.pl  http://www.eurostudent.pl/

Academicon:   http://academicon.pl/

Naukowiec.org:  http://www.naukowiec.org/

 

Konferencje:

Forum Akademickie:    http://forumakademickie.pl/

BazaKonferencji.pl: http://www.bazakonferencji.pl/konferencje

Konferencja-Naukowa.pl:  http://konferencja-naukowa.pl/

konferencjenaukowe.edu.pl:  http://www.konferencjenaukowe.edu.pl/

eduFrog.pl:  http://www.edufrog.pl/

Konferencje24h:  http://www.konferencje24h.pl/naukowe.php

 

Towarzystwa naukowe:

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych:  http://www.ptnp.org.pl/

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich:   http://ptse.eu/

 

Think-tanki:

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce:  http://www.kas.de/polen/pl/

Instytut Spraw Publicznych:  http://isp.org.pl/

Think Tank Directory Europe:  http://www.eu.thinktankdirectory.org/

 

Czasopisma naukowe:

„Społeczeństwo i polityka”  http://pismosip.ah.edu.pl/viewpage.php?page_id=7

„Studia Gdańskie”:  http://www.studiagdanskie.diecezja.gda.pl/

„Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny”  http://politologia.uni.wroc.pl/politicalreview/index.php/pl/

„Intersections. East European Journal of Society and Politics”:  http://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/index

 

Chrześcijańska myśl społeczna:

Ordo socialis:  http://ordosocialis.de/en

Cardinal van Thuân International Observatory:  http://www.vanthuanobservatory.org/?lang=en

COMECE:  http://www.comece.org/

Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle:  http://www.ksz.de/

„Społeczeństwo”:   http://www.spoleczenstwo.civitaschristiana.pl/

 

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy