Ustawy i rozporządzenia

 

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

 

Rozporządzenie Ministra w sprawie przewodów doktorskich, postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu profesora

 

Rozporządzenie Ministra w sprawie kryteriów oceny osób ubiegających się o habilitację

 

Komunikat Ministra NiSW w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych 2015

 

Kryteria i tryb okresowej oceny nauczycieli akademickich UKSW

 

 

 

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos

Erasmus+

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy