Ustawy i rozporządzenia

 

Ustawa z dn. 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dn. 03.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Rozporządzenie Ministra NiSW z dn. 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Rozporządzenie Ministra NiSW z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Rozporządzenie Ministra NiSW z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Rozporządzenie Ministra NiSW z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Rozporządzenie Ministra NiSW z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Rozporządzenie Ministra NiSW z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Rozporządzenie Ministra NiSW z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Rozporządzenie Ministra NiSW z dnia 29 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

 

Rozporządzenie Ministra NiSW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w POL-on

Rozporządzenie Ministra EiN z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w POL-on

 

Rozporządzenie Ministra NiSW z dn. 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

 

Rozporządzenie Ministra NiSW z dn. 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra NiSW z dn. 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

 

Wykaz czasopism naukowych z przypisaną liczbą punktów z dnia 9 lutego 2021 r. ze zmianą z 18 lutego2021 r.

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dnia 29 września 2020 r.

 

 

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy