Ustawy i rozporządzenia

 

Ustawa z dn. 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dn. 03.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Rozporządzenie Ministra NiSW z dn. 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Rozporządzenie Ministra NiSW z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Rozporządzenie Ministra NiSW z dn. 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Rozporządzenie Ministra NiSW z dn. 22 lutego 2019r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

 

 

 

 

 

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

Erasmus+

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy