Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania

Chałupczak H., Zenderowski R., Pogorzała E., Browarek T. (red.), Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 674.

 

popowo Publikacja pt. Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania pod redakcją H. Chałupczaka, R. Zenderowskiego, E. Pogorzały i T. Browarka jest jedną z pierwszych publikacji naukowych na temat polityki etnicznej. Na jej strukturę składają się cztery części. W pierwszej – polityka etniczna analizowana jest w warstwie teoretycznej i metodologicznej. W drugiej – refleksje dotyczą wewnętrznych i międzynarodowych uwarunkowań polityki etnicznej, w trzeciej – polityki etnicznej nie tylko państw, ale także regionów oraz w czwartej – rozważania koncentrują się na roli mniejszości narodowych i etnicznych w kształtowaniu polityki etnicznej. Publikacja zawiera artykuły pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW: dra Piotra Bajdy, dra Piotra Burgońskiego, mgra Dominika Héjja i prof. R. Zenderowskiego. Zobacz stronę wydawnictwa.

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy