Przewodnik

uk2de2fr2ru2ukr2by2

 

kniga1

CO TO ZNACZY BYĆ STUDENTEM?
Każdy student UKSW zobowiązany jest do przestrzegania przysięgi akademickiej (tekst roty przysięgi znajduje się w indeksie) oraz przestrzegania postanowień Regulaminu Studiów UKSW – wspólnego dla wszystkich studentów uczelni oraz jej wykładowców. Oprócz szeregu obowiązków wymienionych we wspomnianym dokumencie (przeczytaj go!), każdy student zyskuje również wiele przywilejów. Zaliczenie do szczególnego grona, jakim jest społeczność akademicka, pozwala nie tylko na swobodne rozwijanie swojej wiedzy i umiejętności, ale również daje możliwość poznania interesujących ludzi. Ponadto korzyścią jest posiadanie legitymacji studenckiej, uprawniającej do szereg ulg – warto o nie pytać. Odrębną kwestią jest samo studiowanie – więcej o tym za chwilę. Ważne jest, abyś pamiętał, że zdominuje ono najbliższe kilka lat Twojego życia. Wyłącznie od Ciebie zależy, jak wykorzystasz posiadany czas. Nie marnuj go!

NAUKA
Studiowanie to zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Jak się to robi? Nie ma jednej wypróbowanej i skutecznej recepty, zwłaszcza takiej, która zagwarantuje pożądany rezultat. Wszystko zależy od Twoich chęci (oraz umiejętności i predyspozycji). Reszta jest już prosta. Jeżeli jednak masz jakieś trudności, najważniejszą kwestią jest to, aby nie bać się pytać swoich wykładowców i kolegów. Mogą pomóc, coś doradzą. Pamiętaj jednak, że doradców nie może być zbyt wielu.
Wykładowcy, oprócz prowadzonych zajęć, mają również dyżury, podczas których odpowiedzą na Twoje pytania. Zachęcamy zatem, aby wykorzystać możliwość konsultacji (zakładka DYŻURY PRACOWNIKÓW).

GDZIE JEST WIEDZA?
Do Twojej dyspozycji jest szereg udogodnień. Skorzystaj z zasobów Biblioteki UKSW (ul. Dewajtis 5) oraz internetowych bazy artykułów (EBSCO, ProQUest i innych – masz do nich dostęp na każdym komputerze uniwersytetu, a ponadto możesz uzyskać go z komputera domowego kontaktując się z Biblioteką UKSW). Wiele materiałów pomocnych w nauce udostępniają również nasi wykładowcy. Oni także wskażą, gdzie można zdobyć interesujące Cię informacje.
Pamiętaj także, że studiujesz w stolicy. Tutaj znajdują się najważniejsze instytucje naszego państwa, narodowe skarbnice wiedzy (np. Biblioteka Narodowa), inne biblioteki (np. BUW przy ul. Dobrej 56/66), placówki naukowo-badawcze, stowarzyszenia, fundacje, przedstawicielstwa różnych organizacji i państw. Wiele z nich posiada specjalistyczne, udostępniane za darmo czytelnie i biblioteki, z których możesz skorzystać. Wystarczy chcieć.

CO BĘDZIESZ STUDIOWAĆ?
Zajrzyj do zakładki PROGRAM STUDIÓW – tam znajdziesz szczegółowy wykaz przedmiotów, jakie zrealizujesz w ciągu całych studiów. Jeżeli interesują Cię szczegóły – zajrzyj do systemu USOSWeb (dostęp do niego otrzymałeś, kiedy rozpoczynałeś studia). Tam znajduje się Twój indywidualny plan zajęć oraz sylabusy, czyli szczegółowe programy poszczególnych przedmiotów (zawierają one między innymi wymagania, które musisz spełnić, aby zaliczyć przedmiot).

JAK WYBRAĆ ZAJĘCIA?
Na niektóre zajęcia w każdym roku akademickim zapisujesz się sam. To ty decydujesz, czy odpowiada ci godzina, dzień, a nawet prowadzący zajęcia. Wyboru dokonujesz za pomocą swojego konta w systemie USOSWeb. Tam znajdziesz również szczegóły tego, jak to się robi. W systemie skomponujesz swój osobisty plan zajęć.

JAK ROZLICZYĆ ROK?
Każdy przedmiot, jaki realizujesz w danym semestrze, wpisujesz do indeksu. Wykładowca, po zakończonej procedurze zaliczenia wpisze Twoją ocenę do indeksu oraz protokołu w systemie USOSWeb, do którego ma dostęp za pomocą swojego własnego konta. Twoja ocena natychmiast pojawi się na Twoim koncie.

SESJA I EGZAMINY
To nie jest straszne, ale też nie jest tak proste, jak twierdzą niektórzy „starzy wyjadacze” ze starszych roczników. Zaliczanie poszczególnych przedmiotów (ćwiczeń, konwersatoriów oraz wykładów) odbywa się według wskazań prowadzącego, które zawarł w sylabusie. Ustala on również ze studentami termin zaliczenia. Ogólne ramy i zasady zaliczania przedmiotów określa Regulamin Studiów UKSW (warto zatem przeczytać, aby znać swoje prawa i obowiązki w tym zakresie). Pamiętaj również o tym, że na UKSW (jak i na dużej części polskich uczelni wyższych) obowiązuje ogólnoeuropejski, punktowy system rozliczania studiów – ECTS. Każdy student oprócz ocen zbiera również punkty za poszczególne przedmioty (w planie zajęć znajdziesz informację, ile punktów przysługuje za każdy przedmiot). Zaliczenie oznacza automatyczne zdobycie punktów, niezależnie od oceny. W ciągu dwóch semestrów trzeba ich zdobyć minimum 60. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie ECTS. Zobacz też Informator ECTS.

CO ZROBIĆ, GDY NIE ZDAM?
Nie wpadać w panikę. Każdy egzamin można poprawić w sesji poprawkowej. Ważne jest tylko to, aby przestrzegać terminów. Poproś wykładowcę, aby dał Ci wskazówki, jak przygotować się do poprawki. Jeśli i ona się nie powiedzie… dalej masz szansę. Wystąp do Dziekana o egzamin komisyjny. Wówczas w egzaminie, oprócz dotychczasowego wykładowcy, wezmą udział również dwaj inni wykładowcy wskazani przez Dziekana. Jeśli i to się nie powiedzie, nie kapituluj. Możesz poprosić o możliwość warunkowego powtarzania przedmiotu. Pamiętaj jednak, że rozwiązanie to jest ostatecznością i zwykle zezwala się na jego zastosowanie w przypadku, kiedy inne przedmioty są pozytywnie zaliczone. Pod uwagę mogą być wzięte również inne czynniki (np. sytuacja rodzinna). Ponadto warunkowe powtarzanie przedmiotu (tzw. „warunek”) jest odpłatne.

OPIEKUN ROKU
Na studiach dziennych funkcjonuje również instytucja opiekuna roku. To pracownik Instytutu Politologii, którego zadaniem jest wspomaganie studentów w czasie studiów. W określonych przypadkach pomaga on studentom w kontaktach z władzami uczelni. Do jego zadań należy również opiniowanie podań, które kieruje się do władz uczelni.
Kto jest moim opiekunem? Zajrzyj do zakładki OPIEKUNOWIE. Pamiętaj, że Opiekun nie jest urzędnikiem. Z jego pomocy możesz skorzystać także w kwestiach naukowych.

PODANIA, PODANIA
Decyzje w sprawach studenckich podejmuje Dziekan. Wcześniej jednak konieczna jest opinia Dyrektora/Wicedyrektora Instytutu Politologii. A zatem z pismem skierowanym do Dziekana, należy najpierw udać się do Wicedyrektora Instytutu Politologii, który zajmuje się sprawami studenckimi. Terminy dyżurów Wicedyrektora, dr Andrzeja Rudowskiego, znaleźć można na stronie internetowej Instytutu (zakładka DYŻURY PRACOWNIKÓW). Ponadto udostępnia on swój e-mail: arudowski@wp.pl.

KOŁO NAUKOWE
Oprócz uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach, każdy student może należeć do koła naukowego (może również – razem z innymi – stworzyć własne). Jaki jest ich cel? Koła naukowe dają możliwość rozwijania naszych zainteresowań i naszej własnej aktywności. Pozwalają na uczestnictwo w różnego rodzaju projektach naukowych, realizowanych na uczelni i nie tylko na niej. Z reguły mają one charakter tematyczny i adresowane są do studentów zainteresowanych daną dziedziną. Przynależność do koła naukowego jest również ważnym atutem w różnego rodzaju programach stypendialnych (uczelnianych i pozauczelnianych). Większość z kół naukowych UKSW posiada swoje strony internetowe. Tam znajdziesz szczegółową informację na temat ich działalności.

PRAKTYKI
To, co już wiesz i potrafisz, zawsze możesz gdzieś wykorzystać. Każdy student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej (szczegóły znajdziesz w zakładce PRAKTYKI oraz na stronie Biura Karier UKSW). Szukaj tam, gdzie widzisz swoją przyszłość. Nie poddawaj się, gdy się nie uda dostać tam, gdzie sobie wymarzyłeś. Nie ograniczaj się tylko do Warszawy czy naszego kraju.

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA
Każdy student może aplikować do programów międzynarodowej wymiany studentów. Jest ich bez liku (odwiedź stronę Biura ds. Współpracy Międzynarodowej). Najpopularniejszym jest oczywiście Sokrates/Erasmus. Są też inne. Pamiętaj jednak o tym, że wiele z nich wymaga wysokich wyników w nauce oraz dobrej znajomości języka obcego. Warto w to jednak zainwestować, ponieważ sporo zyskujesz, uczestnicząc w programach wymiany międzynarodowej.

INFORMACJE
O bieżącej działalności Instytutu Politologii informuje nasza strona internetowa. Dotyczy to również różnego rodzaju ogłoszeń o odwołanych czy przeniesionych na inny termin zajęciach, dyżurach, spotkaniach kół naukowych. Zaglądaj tu regularnie. Zgłaszaj swoje uwagi webmasterowi (zakładka KONTAKT).

O studiowaniu politologii

Erasmus+

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe


Publikacje

Pracownicy