Sprawozdanie z konferencji pt. Polska w strefie Schengen

scheng_18Dnia 17 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja jubileuszowa zat. „Polska w strefie Schengen. Granice strefy Schengen na granicach Polski”, której głównym organizatorem był Instytut Politologii UKSW w Warszawie. Podczas konferencji dyskutowano o aktualnych wyzwaniach w zakresie funkcjonowania strefy Schengen oraz o doświadczeniach Polski jako uczestnika strefy Schengen. W seminarium udział wzięło wielu przedstawicieli instytucji akademickich i eksperckich (UKSW, UJ, UW, KUL, UMCS, UWr, UJK, PISM), instytucji publicznych krajowych i zagranicznych (MSZ, Frontex, UNHCR, SG, Policji).

 

Współorganizatorami konferencji były: Instytut Europeistyki KUL, Instytut Europeistyki UW, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i Fundacja Collegium Interethnicum. Wydarzenie odbyło się pod Patronem Honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz patronatem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

 

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli przedstawiciele różnych ośrodków akademickich: prof. Artur Gruszczak z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Anna Szachoń-Pszenny z Instytutu Europeistyki KUL, dr Magdalena Pacek z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, dr Maciej Cesarz z Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Anna Moraczewska z Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS w Lublinie, dr Jolanta Szymańska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr Ryszard Suduł z Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie. Instytut Politologii reprezentowali prof. Radosław Zenderowski i dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska.

 

W seminarium udział wzięli także przedstawiciele instytucji publicznych krajowych i zagranicznych: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych dr hab. Piotr Wawrzyk, rzecznik Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Ewa Moncure, oraz przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji oraz Biura Sirene w Polsce, Biura UNHCR w Polsce, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

 

IMG_20180417_113216

 

IMG_20180417_113204

 

Erasmus+

O studiowaniu politologii

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa


Publikacje

Pracownicy