Sprawozdanie z konferencji pt. 100. rocznica powstania Policji Państwowej

100_PPDnia 11 czerwca 2019 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: 100. rocznica powstania Policji Państwowej, która stanowiła wspólne przedsięwzięcie UKSW oraz Komendy Głównej Policji. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Biuro Historii i Tradycji Policji KGP oraz Biuro Komunikacji Społecznej KGP. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Konferencję uroczyście otworzyli: Jego Magnificencja Ks. Prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UKSW oraz Nadinsp. Dariusz Augustyniak – I Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Wśród gości byli m.in.: Komendanci Wojewódzcy Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, Rektor – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, Komendanci Szkół Policyjnych, Dyrektorzy Biur KGP, Prezesi Stowarzyszeń Rodzina Policyjna 1939 r., Przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, Dyrektorzy i Przedstawiciele: Muzeum Niepodległości, Muzeum Katyńskiego, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie, Członkowie Rady Naukowej Czasopism Policyjnych, Przedstawiciele NSZZ Policjantów oraz Wykładowcy UKSW.

Wśród prelegentów biorących udział w poszczególnych panelach dyskusyjnych znaleźli się wybitni naukowcy – historycy, politolodzy, socjolodzy, a także medioznawcy i językoznawcy z różnych środowisk akademickich. Konferencja podzielona została na trzy panele ułożone według sekwencji: Chronos, Logos, Pathos, ukazującej nieodłączne elementy budujące zaufanie, przywiązanie i szacunek w ramach każdej służby.

W panelu historycznym pt.: „Patriae Fidelis… zawsze wierni Ojczyźnie i Narodowi” udział wzięli: Prof. dr hab. Andrzej Misiuk, Dr hab. Bolesław Sprengel, prof. UMK i Dr hab. Krzysztof Cebul. Moderatorem dyskusji tego panu był Nadkom. Krzysztof Musielak – Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP. Cześć druga konferencji pt.: „90 lat służb prasowych Policji i komunikacji” poświęcona była służbom prasowym policji oraz zarządzaniu komunikacją zarówno w służbach mundurowych, jak i innych organach administracji państwowej. Moderatorem panelu była Insp. dr hab. Iwona Klonowska – Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP, a w dyskusji uczestniczyli: Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Dr Dariusz Krawczyk, Dr Andrzej Rudowski oraz Insp. dr Mariusz Ciarka. Dopełnieniem był ostatni z paneli pt.: „Rola tradycji i symboliki w budowaniu wizerunku policji”, w którym udział wzięli: Prof. dr hab. Antoni Dudek, Dr hab. Aleksander Głogowski, Dr hab. Piotr Gołdyn i Dr Michał Chlipała. Moderatorem panelu był Dr hab. Krzysztof Cebul – Kierownik Zakładu Polityki Bezpieczeństwa IP UKSW. Podsumowania i zamknięcia konferencji dokonali: Dr Andrzej Rudowski – Wicedyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW oraz Nadkom. Krzysztof Musielak – Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP

Konferencji towarzyszyła przygotowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP oraz Biuro Komunikacji Społecznej KGP wystawa historyczna o Policji Państwowej oraz wystawa publikacji o tematyce policyjnej.

Ze sprawozdaniem na stronach Policji można zapoznać się klikając TUTAJ.

 

79037901

7900

7902

Erasmus+

O studiowaniu politologii

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa


Publikacje

Pracownicy