Składanie prac licencjackich i magisterskich

seminarium

Studenci studiów stacjonarnych są zobowiązani złożyć pracę licencjacką/magisterską do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim ostatniego roku studiów (14.06.2019).

Dziekan na wniosek studenta może przesunąć termin złożenia pracy do 30.09.2019 (podanie należy złożyć przez system USOS do 14.06.2019).

Przed złożeniem pracy w dziekanacie studenci mają obowiązek zarchiwizować zatwierdzoną przez Promotora pracę w systemie APD: https://apd.uksw.edu.pl/. Na podanej stronie znajdziecie Państwo instrukcję do archiwizacji pracy.

Obrony prac dyplomowych odbędą się w dniach: 28.06, 29.06, 12.07, 13.07 (harmonogram jest ustalany odgórnie; można się z nim zapoznać na stronie IP).

Po zarchiwizowaniu w systemie APD pracy, student ma obowiązek złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

  • 1 egzemplarz pracy dyplomowej drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie sklejony lub zszyty;
  • Oświadczenie studenta o samodzielnym napisaniu pracy (drukowane z systemu APD, załączone do pracy dyplomowej po stronie tytułowej – druga strona) – po podpisaniu przez promotora;
  • Protokół o powołanie komisji egzaminacyjnej (drukowany z APD po archiwizacji pracy) – złożyć po podpisaniu przez promotora;
  • Kartę pracy dyplomowej (drukowana z APD po archiwizacji pracy) – po podpisaniu przez promotora;
  • Raport JSA – po podpisaniu przez promotora;
  • Licencję dla Uniwersytetu na udostępnianie pracy (drukowaną z APD po archiwizacji pracy);
  • Kartę obiegową (do pobrania w Dziekanacie). W pierwszej kolejności zbieracie Państwo pieczątkę z Biblioteki Wydziałowej, w drugiej kolejności z Biblioteki Głównej UKSW, na koniec z Kwestury. Inne działy bez znaczenia. W Biurze Karier należy złożyć oświadczenie dotyczące badania karier zawodowych Absolwentów UKSW (do wygenerowania po zalogowaniu się do USOS – zakładka Dla Wszystkich-Absolwenci) ;
  • 4 zdjęcia w formacie 4,5 x 6,5 cm w stroju wizytowym;
  • Dowód opłaty za dyplom – 60,00 zł (wpłata na indywidualny numer konta z USOS);
  • Życiorys zawodowy (do pobrania w Dziekanacie).

Przyjmowane będą wyłącznie prace z kompletem w/w dokumentów. Należy zadbać o wcześniejsze ich zgromadzenie, wypełnienie i przedstawienie promotorowi do podpisu.

Studenci kierunku Europeistyka  pracę składają tylko u promotora. Do Dziekanatu dostarczają: kartę obiegową, dowód opłaty za dyplom, 4 zdjęcia, życiorys zawodowy).

 

Dyplomy odbieracie Państwo osobiście w Dziekanacie po upływie miesiąca od daty obrony. O możliwości odbioru dyplomu informujemy emailem.

 

Erasmus+

O studiowaniu politologii

Nasz Wydział

Czasopismo Instytutu

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

Centra badawcze

mzbnm

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Tow. Studiów Międzynarodowych

ptsm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa


Publikacje

Pracownicy