Składanie prac licencjackich i magisterskich

seminarium

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące terminów i sposobów składania prac licencjackich oraz magisterskich:

Studenci Politologii, Bezpieczeństwa wewnętrznego i Europeistyki II stopnia przed złożeniem pracy w dziekanacie mają obowiązek zarchiwizować zatwierdzoną przez Promotora pracę w systemie APD: https://apd.uksw.edu.pl/. Na podanej stronie znajdziecie Państwo instrukcję do archiwizacji pracy.

Po zarchiwizowaniu pracy w APD, student studiów stacjonarnych składa w dziekanacie do dnia 20 czerwca 2017, zaś student studiów niestacjonarnych do dnia 24 czerwca 2017 następujące dokumenty:

1) 1 egzemplarz pracy przeznaczony do akt – sklejony lub zszyty, dwustronnie drukowany w miękkiej oprawie. Stronę tytułową pracy dyplomowej opracowuje się wg. wzoru (załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 39/2007 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2007r). Drugą stronę pracy stanowi oświadczenie Studenta i kierującego pracą o samodzielnym pisaniu (drukowane z APD po archiwizacji pracy, podpisane przez Studenta i Promotora).

* Student dostarcza osobiście egzemplarze pracy (jeżeli są wymagane) dla Promotora  i Recenzenta (format tych egzemplarzy do indywidualnych ustaleń z Promotorem).

2) 3 wypełnione i podpisane przez Studenta i Promotora dokumenty z systemu APD:
– karta pracy dyplomowej (drukowana po wpisaniu streszczenia i słów kluczowych),
– wniosek o powołanie komisji,
– oświadczenie o korzystaniu z pracy w Archiwum lub Bibliotece UKSW

3) życiorys zawodowy (załącznik nr 7 do zarządzenia nr 42/2013 rektora UKSW z dnia 20 czerwca 2013 r.)

4) kartę obiegową (do pobrania w dziekanacie)

5) potwierdzenie opłaty – 60 zł

6) 4 zdjęcia w formacie 4,5 x 6,5 w stroju wizytowym.

 

Prace przyjmowane będą wyłącznie z kompletem w/w dokumentów. Należy zadbać o wcześniejsze ich zgromadzenie, wypełnienie i przedstawienie promotorowi do podpisu.

 

Studenci Europeistyki I stopnia do dziekanatu do dnia 20 czerwca 2017 dostarczają:

1) życiorys zawodowy (załącznik nr 7 do zarządzenia nr 42/2013 rektora UKSW z dnia 20 czerwca 2013 r.);

2) kartę obiegową (do pobrania w dziekanacie);

3) potwierdzenie opłaty – 60 zł;

4) zdjęcia w formacie 4,5 x 6,5.

 

O studiowaniu politologii

Erasmus+

WNHiS UKSW

Czasopismo Instytutu Politologii

chrzescijanstwo-swiat-polityka

Polskie Studia Politologiczne

athenaeum

SGE – wykłady publiczne

studium-generale-europa

P. Towarzystwo Studiów Europejskich

ptse

P. Towarzystwo Nauk Politycznych

ptnp

Centra badawcze

mzbnm

Sekcja Wykładowców KNS

strategie-antykryzysowe

Olimpiada WPSW

olimpiada-wos


Publikacje

Pracownicy